-

stanislaw-orda : unukalhai (unuk.al.hayah@gmail.com)

"Żydzi na Madagaskar"

Tło i geneza projektu

Za prekursora idei wysiedlenia Żydów europejskich do kolonii poza Europę uważany jest Paul Anton de Lagarde (1827-1890), niemiecki antropolog i orientalista, wykładowca języków orientalnych na Uniwersytecie w Getyndze, który w swoich publikacjach uzasadniał konieczność takiego rozwią- zania. Z tego powodu nazwany został ojcem duchowym holocaustu, czyli pomysłu pozbycia się „kłopotu żydowskiego” z krajów europejskich, zwłaszcza krajów niemieckich. W artykule opublikowanym w 1885 r., pt.: „O najbliższych obowiązkach niemieckiej polityki” jako pierwszy wskazał Madagaskar jako tereny przydatne dla osadnictwa Żydów europejskich.

Po upadku imperium osmańskiego, w wyniku rozstrzygnięć traktatowych po zakończeniu I wojny światowej, tereny Palestyny zostały ustanowione terytorium mandatowym Ligi Narodów, zaś funkcje „mandatariusza” spełniała Wielka Brytania. Wówczas na teren Palestyny rozpoczęła się masowa imigracja osadników żydowskich z całej Europy, uzasadniana ideowo przez ideologię „syjonizmu” oraz finansowana przede wszystkim przez imperium Rothschildów. Masowy napływ osadników powodował wzrost napięcia pomiędzy żydowskimi imigrantami a arabską ludnością osiadłą, który przejawiał się w coraz poważniejszych zamieszkach. Brytyjczycy, chcąc zaradzić narastającemu antagonizmowi, postanowili wprowadzić „kwoty imigracyjne” (limity ilościowe) dla imigrantów żydowskich, które określili na 15 000 osób rocznie. Wielkość ta była wielokrotnie za mała w stosunku do potrzeb, dlatego politycy europejscy zaczęli rozważać inne miejsca lokalizacji dla osadnictwa imigrantów żydowskich. Jako jedno z takich miejsc wskazywano Madagaskar, który był wówczas kolonią francuską (tj. w latach 1896 - 1942). We Francji rozważano również inne tereny osadnictwa jak np. Nowa Kaledonia i Gujana (francuska). Natomiast organizacje żydowskie w Europie zajęły stanowiska, które ograniczały się do dwóch opcji. Jedna sprowadzała się do wskazania Palestyny jako wyłącznego terenu imigracji, natomiast inny teren mógł być brany pod uwagę jedynie w ostateczności jako wariant przejściowy. Natomiast odłamy ortodoksyjne religijnie nie zgadzały się na żadną emigrację i tworzenie gdziekolwiek (w tym w Palestynie) państwa żydowskiego „przed nadejściem Mesjasza”. Po holokauście narodu żydowskiego w II wojnie światowej również ortodoksi zaakceptowali opcję Palestyny.

Ze względu na to, że na terytorium Polski znajdowało się największe europejskie skupisko ludności żydowskiej. władze francuskie zgadzały się na realizacje projektu na części Madagaskaru, ale w formule kondominium, czyli wspólnej inicjatywy francusko-polskiej. Plany osadnictwa dla „swoich” Żydów na terenie własnych kolonii konstruowały, oprócz Francji, Niemiec i Polski, także Wielka Brytania, Holandia i Belgia.

W Polsce (II RP) minister spraw zagranicznych Józef Beck powołał pod koniec 1935 r. grupę roboczą, która miała rozważyć problemy związane z kwestią możliwości osadnictwa dla ludności żydowskiej i przedstawić referencje dla dalszych działań w tym zakresie. Pracami grupy kierował mjr Mieczysław Bohdan Lepecki (1897-1969). W grudniu 1936 r. opublikował raport pt.: „Żydowska emigracja i kwestia kolonialna” w którym zawarto zasadność takiego rozwiązania. Na tej podstawie powołana została w dniu 27.03.1937r. komisja polsko-żydowska ds. osadnictwa Żydów na Madagaskarze. Oprócz M. Lepeckiego w jej skład wchodzili Salomon Dyk - inżynier agronom z Tel-Aviv i Leon Alter - dyrektor Żydowskiego Towarzystwa Emigracyjnego „Jeas” w Warszawie. M. Lepecki wyjechał na Madagaskar (w podróży przebywał około roku) i w raporcie zatytułowanym „Madagaskar – ludzie, kultura, kolonizacja”, (edycja: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1938) pozytywnie ocenił możliwości przedmiotowego osadnictwa, w szczególności tereny położone w północnej i środkowej części wyspy.

W związku w wybuchem wojny w 1939 r. realizacja  projektu pozostała w fazie  teoretycznej koncepcji.

 

 

 tagi: kwestia zydowska w przedwojennej europie 

stanislaw-orda
21 lutego 2019 09:35
16     1269    5 zaloguj sie by polubić
komentarze:
chlor @stanislaw-orda
21 lutego 2019 09:43

No ale sposób zarabiania przyjęty wśród Żydów wyklucza możliwość utworzenia państwa monoetnicznie żydowskiego.

zaloguj się by móc komentować

adam-er @chlor 21 lutego 2019 09:43
21 lutego 2019 10:12

No właśnie !

W takim przypadku, skąd mieli by tez brać tak niezbędny im do życia antysemityzm?

 

zaloguj się by móc komentować

Draniu @adam-er 21 lutego 2019 10:12
21 lutego 2019 10:31

Problem polega na tym,ze nikt nie potrafi skutecznie rozbroic ich polityki dotyczacej wszysykich sfer zycia.. Smialo mozna powiedziec ,ze jest narodem wsobnym. Sadze,ze spec od genetyki moglby sie na ten temat wypowiedziec ,chorobach z jakimi sie borykaja Zydzi. A to jest naród w tej chwili wysoce nacjonalistyczny,czyli jak to ladnie zostalo ostanio okreslone, nacjonalizm to zbior kompleksów no i oczywiscie dochodzi do tego klanowośc rodzinna.. 

zaloguj się by móc komentować

bendix @Draniu 21 lutego 2019 10:31
21 lutego 2019 10:46

Spokojnie. Wpuszczają krew po tatku ;-)

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @chlor 21 lutego 2019 09:43
21 lutego 2019 10:53

 Jestem zdania, że projekt "madagaskarski" nie miał żadnych szans na  realizację nawet wówczas, gdyby wojna w Europie  nie wybuchła. Przede wszystkim ze względu na  jego bojkot przez zdecydowana większośc przywódców  ludności żydowskiej.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @adam-er 21 lutego 2019 10:12
21 lutego 2019 10:53

Nie ma antysemityzmu.

Jest antyżydzizm.

zaloguj się by móc komentować

Tytus @stanislaw-orda
21 lutego 2019 11:36

Kondominium polsko-francuskie pod malgaskim zarządem powierniczym?

zaloguj się by móc komentować

christopher5 @stanislaw-orda 21 lutego 2019 10:53
21 lutego 2019 12:05

o bojkocie przywodcow zydowskich;

1/ Ugrupowan zydowskich polityczno-spolecznych mamy w Polsce szesc z
czego piec wywrotowych i jedno "umiarkowane", lecz takze socjalistyczne i "wspólpracujace z polska
"lewica". Zapytajmy, jakie kazde z tych szesciu stronnictw zajmuje stanowisko wzgledem Polski, a po
odpowiedz udajmy sie do zydowskiego powaznego publicysty, który poswiecil obszerna ksiazke
(prace nader sumienna) "zydowskim ugrupowaniom wywrotowym w Polsce".
Z tabeli na koncu dziela, podajacej przejrzyscie rekapitulacje badan zapoznajemy sie po kolei z
programem kazdej partii. Najstarsza jest wiadomy powszechnie "Bund", powstaly w Wilnie w 1897
roku. Istnieje we wszystkich panstwach, sprzymierzony wszedzie "z obozem miejscowej lewicy lacznie
z komunistami". Zadaja od Polski nie tylko calkowitej autonomii, lecz obok tego wspólrzadów dla
siebie: "naród zydowski - wspólgospodarz na ziemiach polskich". A zatem? Zargonowi "przyslugiwac
winny w sadownictwie, szkolnictwie i na urzedach te same prawa, co jezykowi polskiemu"
. Secesja z
Bundu jest "Kombund, oddzial zdecydowanie komunistyczny", reorganizowany oddzielnie w roku
1922, "Wchodzi zazwyczaj w sklad miejscowej partii komunistycznej".
Wierzy w "spoleczne i narodowe wyzwolenie zydów jedynie w wyniku walki klas i rewolucji spolecznej.
Jezyk narodowy - zargon". Nie zajmowali sie okresleniem swego stanowiska wzgledem Polski
specjalnie, lecz rozumie sie samo przez sie, ze pragna takze u nas rewolucji spolecznej, a nie
sprzeciwiaja sie wyniesieniu zargonu na piedestal panstwowy, skoro go uznaja jezykiem
"narodowym". Trzeci z rzedu obóz wywrotowy powstal w Krakowie w roku 1921 pod nazwa
"niezaleznych socjalistów". I ten równiez "wspóldziala zazwyczaj we wszystkich partiach lewicowych,
nie wylaczajac komunistów" i podobniez jak u tamtych "walka klas i rewolucja spoleczna". A dalej
"Polska - panstwo narodowosciowe, w którym zydzi winni korzystac z równych praw wspólgospodarza
w zakresie szkolnictwa, sadownictwa, na urzedach, gdzie zargon, jako jezyk narodowy, ma takiez
prawa, jak polski". Te trzy stronnictwa nie wciagaja wcale w swój program kwestii palestynskiej,
poprzestajac na rozwoju w golusie/rozproszenie,diaspora/ i zadajac Judeopolonii.
Nastepne trzy stronnictwa trzymaja sie syonizmu obustronnego: i w Palestynie i w Polsce. Poale-sion,
powstaly w roku 1905 w Poltawie, rozszerzyl sie na caly golus europejski. Miesci w sobie dwa odlamy:
"Odlam prawicowy wspóldziala z miejscowa lewica spoleczna, odlam zas lewicy z komunistami". W
Palestynie uwazaja jezyk hebrajski za narodowy; lecz w golusie zargon. "Autonomia narodowa w
krajach golusu. Zydzi, naród, któremu w Polsce naleza sie te same prawa gospodarza kraju, w
szkolnictwie, w sadownictwie, na urzedach". Cejre-Sion powstala na Ukrainie w roku 1903, obejmuje
od roku 1903 gorliwców syonizmu". Walka klas i rewolucja spoleczna - srodek wyzwolenia narodu
zydowskiego nie tylko w golusie lecz i odzyskania Palestyny".
Podnosza jezyk hebrajski, którym przesiaknieta musi byc cala kultura zydowska", lecz "zargon w
golusie tolerowany ze wzgledów praktycznych". W Polsce zas "autonomia narodowa, z uznaniem
równosci jezyków zydowskich (pluralis!) w sadownictwie, w szkolnictwie, na urzedach". Wszystkie tedy
piec stronnictw wywrotowych maja wzgledem Polski ten sam program, wypowiedziany w czterech
wypadkach jasno i dokladnie. Pozostaje jeszcze "ugrupowanie posrednie Hitachduth", zawiazane w
Pradze w roku 1920. Program ich szczególny. Zjednoczenie to "nie uznaje walki klas i rewolucji
spolecznej", lecz pomimo to, "dazy do odbudowy Palestyny na zasadach socjalistycznych", a dziala
"nie ustajac wspólpracowac z miejscowa lewica".

zaloguj się by móc komentować

christopher5 @stanislaw-orda 21 lutego 2019 10:53
21 lutego 2019 12:07

o żargonie;

F.Koneczny, Cywilizacja zydowska str.332

2/Zargon ma tedy
byc w Polsce jezykiem urzedowym obok polskiego i na równi z nim. Znaczy to, ze marszalek sejmu
ma otwierac Izbe w obu jezykach, a poslowie przemawiac moga w zargonie. Dziennik Ustaw Panstwa
musi byc oglaszany w obu jezykach. Kazdy urzednik powinien znac oba jezyki urzedowe. Na razie
warunek ten posiadaja sami tylko zydzi.
Jezeli Polacy nie maja byc wykluczeni od stanowisk publicznych w Polsce, musza sie uczyc zargonu i
zdawac z niego egzaminy przed odpowiednia komisja. W swym wlasnym interesie wprowadza tedy
nauke zargonu w szkolach. Na uniwersytetach wyklady dwujezyczne, zwlaszcza dla prawników, o co
bardzo latwo, gdyz nie wladajacy zargonem nie moze byc w ogóle profesorem. Teatry
subwencjonowane musza posiadac obok "trupy" polskiej druga zargonowa; repertuar równo po
polowie - etc., etc. Sa to proste konsekwencje "wspólgospodarstwa" i równouprawnienia obu jezyków
w szkole, w sadzie i w urzedach. Tylko naiwni moga niedowidziec, o co chodzi. W programie Cejre-
Syon znajduje sie atoli wyrazenie o "równosci jezyków zydowskich" w liczbie mnogiej. Ci zadaja wiec
równouprawnienia dla zargonu i dla hebrajszczyzny. Szczesciem jest to grupa stosunkowo nieliczna i
nie wplywowa, bo mogla by nam grozic ... trójjezycznosc.
Podobno partia ta rozplynela sie w roku 1920, bo jej "czlonkowie wraz z wojskami bolszewickimi
uciekli z Polski do Rosji

zaloguj się by móc komentować

darkforce @chlor 21 lutego 2019 09:43
21 lutego 2019 15:58

Nie uniemożliwia. Wrócą do źródeł, zostaną pastuchami. Natomiast antysemitów potrafią stworzyć wszędzie, nawet na pastwisku.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Tytus 21 lutego 2019 11:36
21 lutego 2019 18:19

jeszcze raz:

"...Madagaskar, który był wówczas kolonią francuską (tj. w latach 1896 - 1942)."

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @stanislaw-orda
21 lutego 2019 22:05

Paul Anton de Lagarde ... jako pierwszy wskazał Madagaskar jako tereny przydatne dla osadnictwa Żydów europejskich.

Za takiego prekursora uchodzi w literaturze tematu 'Madagaskar miejsce zamieszkania dla !!! '. Licho podkusiło i zacząłem szperać. No co link to ten Lagarde robi ciągle za prekursora.

Namiar jest "... obowiązki niemieckiej polityki". Jak źródło jest to i kryniczny, kanoniczny fragment muss sein ! Tam tropikalna wyspa Madagaskar nie mylić z Magadan w archipelagu ... Gramy dalej. Sieć zapodaje opracowanie tematu. "Madagaskar für die Juden": Antisemitische Idee und politische Praxis 1885–1945. Tytuł długi pozycji a na stronie 16 podany ten poszukiwany cytat z orientalisty, publicysty, pruskiego poddanego i ta-ta-ta-ta antysemity. W przypisie numer 6 naświetlenie tła geopolitycznego wyspy Madagaskar w roku 1885.

Ale najpierw cytat: ... alle in Österreich und in der Türkei lebenden Rumänen (weniger der mit den Juden Polens, Russlands, Österreichs nach Palästin oder noch lieber nach Madagaskar abzuschaffenden rumänischen Juden) als Unterthanen des Königs Karl ... [... mieszkający w Austrii i Turcji wszyscy Rumuni (pomniejszeni o rumuńskich Żydów, którzy razem z Żydami z Polski, Rosji, Austrii przesłani zostaną do Palestyny, albo jeszcze lepiej na Madagaskar) jako poddani króla Karola ...] (tłumaczenie moje nieco kulawe ale oddaje ducha)

Myśl w parantezie poszła w świat. Smutek tropików dla 'narodu wybranego' ?

Ale co o tej wyspie w przypisie takiego? W roku 1885 Francuzi wprowadzili protektorat nad wyspą. Po długich utarczkach z lokalsami czytaj aborygenami ogłoszono w 1896 roku Madagaskar francuzką kolonią.

Jak się ma zawartość złośliwa w parantezie do kwestii żydowskiej ? O dwa czy trzy gwinty podkręcona egzegeza jednoznacznie wykazuje, że: "Z tego powodu nazwany został ojcem duchowym holocaustu, czyli pomysłu pozbycia się „kłopotu żydowskiego” z krajów europejskich, zwłaszcza krajów niemieckich."

Ciągle wypada, w kursie na prawdę, powracać do źródeł aby przekonać się ponownie, że propaganda ma się dobrze.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @saturn-9 21 lutego 2019 22:05
21 lutego 2019 22:31

to eaczej drugorzędna kwestia, kto był ojcem prawdziwym, a kto tylko "chrzestnym".

zaloguj się by móc komentować

christopher5 @saturn-9 21 lutego 2019 22:05
21 lutego 2019 23:17

W.Pobog-Malinowski Najnowsza Historia...t.2, str.816-819

image.png

image.png

 

image.png

zaloguj się by móc komentować

Tytus @stanislaw-orda 21 lutego 2019 18:19
22 lutego 2019 08:50

Dzięki za przypomnienie, trochę zmieniłem cytat z kandydata na prezydenta Gdańska:

https://www.youtube.com/watch?v=u5MTjWGQ2Oc

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @stanislaw-orda 21 lutego 2019 22:31
22 lutego 2019 09:54

Pierwszorzędną kwestią jest jaki chrzest przechodzą niesformatowane umysły. Papka propagandowa zasklepia zwoje. Ale czy kropla wody nie drąży kamień?

Skwitować wypada powracające fale walki z "anty-" i "anty-",  te szczepionki namolnej propagandy formułą z klasyka: Mam na myśli czytanie książek ważnych, a nie czytanie „co jakieś kłamcy napisały”.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować