-

stanislaw-orda : unukalhai (unuk.al.hayah@gmail.com). Bawię się z losem w chowanego

... gdzie słońce wschodzi i kędy zapada

W niżej zamieszczonym zestawieniu przedstawiona została droga Słońca (pozorna) w ciągu roku na tle gwiazdozbiorów tworzących znaki Zodiaku. W jednej z kolumn zostały podane granice czasowe, jakie obowiązują w obiegu medialnym w rozmaitych kącikach dotyczących porad oraz horoskopów, a w kolumnie obok rzeczywiste, i to mniej więcej już od kilku już stuleci, granice czasowe drogi Słońca na tle tych znaków.

Znak Zodiaku                                    Słońce wg znaku                          Słońce wg rzeczywistego 
/ gwiazdozbiór
/                                    w horoskopach                            położenia (XX/XXI wiek)

Baran                                                    21 III - 19 IV                                      19 IV – 13 V
Byk                                                       20 IV - 20 V                                       14 V - 19 VI
Bliźnięta                                                21 V - 21 VI                                      20 VI - 20 VII
Rak                                                        22 VI - 22 VII                                   21 VII - 9 VIII
Lew                                                       23 VII - 22 VIII                                10 VIII - 15 IX
Panna                                                     23 VIII - 22 IX                                 16 IX - 30 X
Waga                                                     23 IX - 23 X                                      31 X - 22 XI
Skorpion                                                24 X - 21 XI                                     23 XI - 29 XI
Strzelec                                                  22 XI - 21 XII                                  18 XII - 18 I
Koziorożec                                            22 XII - 19 I                                     19 I - 15 II
Wodnik                                                 20 I - 18 II                                         16 II - 11 III
Ryby                                                     19 II - 20 III                                       12 III - 18 IV

Gdy porównamy dawniejszy podział czasowy sięgający epoki starożytności, wg którego Słońce widziane jest w danym znaku Zodiaku , a który to podział jest powielany do dzisiaj w horoskopach, z obecnie obserwowaną (rzeczywistą) drogą tej gwiazdy na tle istniejących gwiazdozbiorow, okaże się że Słońce widziane jest na tle znaków zodiakalnych w innej części roku kalendarzowego (czyli albo w innych miesiącach albo innych dniach).

Jak widzimy, przejęty z dawnych epok historycznych, bodaj jeszcze od Chaldejczyków (VI wiek a.Ch.n.), podział czasowy drogi Słońca na tle znaków Zodiaku, okazuje się we współczesnej epoce zgodny z aktualną pozycją Słońca w skali roku jedynie w ciągu 47 dni. Oznacza to, iż aktualnie  niezgodność dotyczy ponad 87 procent roku kalendarzowego. W niektórych znakach (Rak, Waga, Skorpion) tradycyjne datowanie nie pokrywa się z faktycznym interwałem czasowym nawet przez okres jednej doby, w przypadku kilku innych są one zgodne jedynie w wymiarze od 1 do 4 dób (Baran, Bliźnięta, Strzelec, Koziorożec, Wodnik). W znaku Lwa ww. zgodność jest najwyższa i wynosi 13 dób. Na podstawie załączonego zestawienia można stwierdzić, iż obecnie obserwowana droga Słońca na tle znaków zodiakalnych, jest przesunięta o, mniej więcej, jeden znak.

Ponadto w okresie od 30 listopada do 17 grudnia droga Słońca nie przebiega na tle żadnego z 12 gwiazdozbiorów tworzących tradycyjny Pas zodiakalny. W tym okresie odwzorowanie drogi Słońca na ekliptyce przebiega na tle gwiazdozbioru Wężownika, który jest w ten sposób pełnoprawnym, trzynastym składnikiem Zodiaku.

Granice gwiazdozbiorów ulegały zmianom, toteż te dawniejsze, które były określane dosyć umownie
i nie były ostatecznie ustalone, nie pokrywały się z dokonanym w 1925 r. przez Międzynarodową Unię Astronomiczną podziałem nieba na 88 gwiazdozbiorów. Ponadto w czasach dawniejszych głównym punktem zainteresowania były gwiazdozbiory, na tle których „wędrowało” Słońce oraz graniczące z nimi, w których dostrzegano jasne gwiazdy. Z tego względu nazwy tych gwiazdozbiorów stały się nazwami znaków Zodiaku używanymi w astrologii świata cywilizacji zachodniej.

Pozostaje do skomentowania jeszcze hipotetyczne oddziaływanie innych niż gwiazdy znaków Zodiaku, obiektów naszego Układu Słonecznego, tj. Słońca i planet. Gdybyśmy chcieli uwzględnić, obok drogi Słońca, także pozorny ruch na tle gwiazd głównych planet oraz Księżyca, wówczas znaki Zodiaku musiałyby , zamiast 12, zawierać 24 gwiazdozbiory, a z uwzględnieniem zdegradowanego ze statusu planety Plutona (obiektu wnajwiększym stopniu odchylającego się od ekliptyki w swoim obiegu wokół Słońca), Zodiak musiałby liczyć 41 gwiazdozbiorów, czyli prawie połowę wszystkich istniejących.

Ale te realistyczne „zodiaki” zdecydowanie nie pasowałby do tych utrwalonych tradycją, które  zostały złączone  z interwałami miesięcznymi. Jest zatem rzeczą najzupełniej oczywistą, że cała misterna konstrukcja astrologii, powiązana z odniesieniami planetarnymi, nie uwzględnia tego rodzaju faktycznych zmian we wzajemnych położeniach obiektów na niebie. Gdyby, hipotetycznie rzecz ujmując, uwzględniła je, to wówczas należałoby wszystkie wypracowane przez wieki ze sporym mozołem, sprytem ale także pomysłowością w coraz to nowych wersjach,wykorzystywanie w horoskopach powiązanie znaków zodiakalnych z dowolnymi aspektami życia pojedynczych ludzi, rodzin albo nawet narodów i państw, nie wyłączając świata w całości, wyrzucić do kosza na śmieci. I na nowo zaktualizować całe to zgromadzone przez wieki archiwum.

Lepiej nawet nie wyobrażać sobie ile by to wymagało nakładu pracy. Rzecz jasna, podejmowanie się takiej czynności nie ma żadnego sensu, skoro całkowicie wystarcza dotychczasowy samograj, który wystarczająco dobrze sprawdza się jako mechanizm sprzedawania iluzji.

 

 tagi: znaki zodiaku 

stanislaw-orda
20 marca 2019 08:58
17     1074    4 zaloguj sie by polubić
komentarze:
chlor @stanislaw-orda
20 marca 2019 09:52

Słońce stale się przemieszcza w ciągu dnia,  więc co oznacza popularne określenie "Słońce od dziś weszło w znak Raka"? Chodzi o jego położenie o jakiejś konkretnej godzinie? Moment wschodu?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @chlor 20 marca 2019 09:52
20 marca 2019 10:27

Granice znaków zodiakalnych są określone współrzędnymi , którymi oznacza sie obiekty na sferze niebieskiej (odpowiednik południków i równolezników na ziemskiej siatce kartograficznej).. Dlatego można precyzyjnie (co do sekund) określić,  kiedy Slońce zaczyna przekraczać granice danego gwiazdozbioru.

Jeszcze tylko wyjaśnienie:

Słońce sie nie przemieszcza, to złudzenie jest skutkiem obrotu Ziemi wokól własnej osi.

Gdyby zasłonić blask Słońca, na tyle aby nie "gasił" widm gwiazd na niebie, wówczas wokół Slońca  byłyby  widoczne gwiazdy danego gwiazdozbioru na tle których obserwator ziemski by je oberwował.

 

zaloguj się by móc komentować

chlor @stanislaw-orda 20 marca 2019 10:27
20 marca 2019 10:56

No wiem, ale chodzi mi o to, że Słońce rano jest jakby na tle jednego gwiazdozbioru, a w południe czy wieczorem już innego. Dlaczego więc piszą:"przebywa w znaku Raka"?

zaloguj się by móc komentować

bendix @stanislaw-orda 20 marca 2019 10:27
20 marca 2019 11:53

Ale jak dawniej mogli określić na tle jakich gwiazd jest Słońce? Przecież tych gwiazd nie widzieli?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @bendix 20 marca 2019 11:53
20 marca 2019 13:01

Określali dzienną drogę Słońca  na niebie (kąt pod jakim było widoczne z Ziemi ) i rzutowali tę drogę na nocne rozgwieźdżone niebo. Dzień po dniu, noc po nocy i w ciągu roku mieli pełny obraz drogi na tle gwiazd.

Jak ktoś ma chęć to niech sobie wyobrazi, albo wyrysuje  okrg , którego obdówd podzieli na 12 równych odcinków , czyli to bedzie roczna droga Ziemi wokół Słońca.  Srodek okręgu będzie miejscem Słońca  (nieruchome).  A kolejny okręg ze środkiem w Słońcu np. o dwukrotnie większym promieniu  to nasze niebo z gwiazdami. Jeśli teraz z każdego kolejnego punktu orbity ziemskiej przeprowadzimy prostą przez punkt oznaczający Słońce , która przetnie  obwód  tego okregu o większym promieniu, miejsce przecięcia będzie znajdowało się w jakimś gwiazdozbiorze. W ten sposób  okreslony zostałby  znak zodiakalny dla danej pory roku (miesiąca, tygodnia, dnia  - niepotrzebne skręślić, bo zależne to jest od podziałki mniejszego okregu, np. można go podzielic na 365 odcinków dziennych, etc., etc.),.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @chlor 20 marca 2019 10:56
20 marca 2019 13:09

Nie , nie jest, Słońce tak szybko sie nie przesuwa (czyli ruch Ziemi po orbicie wokół słonecznej). Mylisz dwa zjawiska: ruch obrotowy Ziemi, który daje efekt  typu dzień - noc, oraz ruch obiegowy Ziemi dokoła Słońca, który trwa 12 miesięcy i na naszej szerokości geograficznej daje efekt w postaci pór roku oraz zmienną długość pór dnia. Znaki zodiakalne zostały kiedyś podzielone na ekliptyce mniej więcej co 30 stopni (12 miesięcy x 30 = 360 stopni, czyli pełny obwód koła). Rok trwał 365,25 dnia a więc w praktyce interwały dla poszczególnych znaków miały długość jednego miesiąca. 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @stanislaw-orda
20 marca 2019 18:37

Dziękuję za kolejny ciekawy artykuł i przypomnienie gwiazdozbioru Wężownika. Ostatnio wyszła na temat dawnej astrologii bardzo ciekawa książka: "Wenus panią roku, Mars towarzyszem... Astrologia w Krakowie XV i na początku XVI wieku" autorstwa Sylwii Konarskiej-Zimnickiej. Opowiada o roli astrologii w życiu średniowiecznego i wczesnonowożytnego Krakowa, zwłaszcza Akademii Krakowskiej. Dość symptomatyczne są wzmianki o przepowiedniach astrologicznych dotyczących wahan cen metali i innych towarów na rynku i rad co kupować, a czego nie. Podsuwając takie informacje zainteresowanym można było zapewne manipulowac rynkiem. W ogóle sporo prognostyków dotyczyło teog typu praktycznych spraw. Inne przepowiednie dotyczyły zdrowia i zjawisk meteorologicznych.


 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Stalagmit 20 marca 2019 18:37
20 marca 2019 18:50

thx

astrologia wprowadzała pewien porzadek w świat chaosui pr5zypadkowosci , którym było zycie przeciętnych ludzi. Oswieconych, którzy mogli rozumieć zawiłe fizyczno-aytmetyczne zalezności była garstka (np. teorię Kopernika w XVI wieku rozumiało jako tako moze z 10 ludzi w całej Christianitas, z czego 3.4 sie z nia nie zgadzało). Natomiast astrologia byla zrozumiała dla każdego władcy, często analfabety. Bo astrologowie to były "szychy" na dworach książąt, biskupów, krółów czy cesarzy. Cos w rodzaju "czarnoksięzników", którzy rozumieja to, czego inni nie potrafia.

Dlatego od "prognoz astrologicxznych" uzalezniono z czasem coraz większa ilośc  spraw doczesnych. Od daty wyprawy wojennej albo rozpoczecia dalekiej podroży po datę ślubu, albo  rozpoczęcia budowy domu. Etc. etc.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @stanislaw-orda 20 marca 2019 18:50
20 marca 2019 18:51

z czego 3/4 z nich się z nią nie zgadzało.

zaloguj się by móc komentować

Caine @stanislaw-orda
20 marca 2019 19:08

Byczy artykuł.  

zaloguj się by móc komentować


Matejek @stanislaw-orda 20 marca 2019 13:09
20 marca 2019 21:03

'Znakiem tego', trrzeba czasem spojrzeć w góre, żeby mieć 'równowagę' :)

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Matejek 20 marca 2019 21:03
20 marca 2019 22:48

choć wszystko zależy od tego, co tam kto zdoła wypatrzeć.

zaloguj się by móc komentować

Caine @stanislaw-orda 20 marca 2019 19:49
21 marca 2019 01:26

Znaczy, że długo szukałem podobnego tekstu. Kiedyś zbliżony artykuł zamieściła Fronda, ale przepadł mi ów numer.

zaloguj się by móc komentować

bendix @stanislaw-orda 20 marca 2019 13:01
21 marca 2019 08:30

Ale gwiazdy zmieniają pozycję na niebie bo Ziemia się obraca.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Caine 21 marca 2019 01:26
21 marca 2019 09:43

Mój tekst ma ok. 10 lat (tutaj został zamieszczony w wersji bardzo skróconej),. Ja opierałełm sie na publikacjachw takim priodyku , który nazywa się "Delta". Ni epodejrzewam, żeby we "frondzie" mielio kogos kompetentnego w dziedzinie astro. Przynajmniej na tym stponiu wtajemniczenia, ergo musieli od kogos "zerżnąc". Może nawet ode mnie, bo przecież nie kompilowali by z publikacji w "Delcie", bo podejrzewam, że nawet nie wiedzą co to za tytuł, i że taki w ogóle się ukazuje.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @bendix 21 marca 2019 08:30
21 marca 2019 09:56

Zmieniaja ja pozornie,gdyz Ziemia obiega Słońce i w miarę tego obiegu są one widziane przez obserwatora z Ziemi pod coraz innym kątem na niebie. Te z nich, ktore z pólkuli pólnocnek, a scislej naszej szerokosci geograficznej moga  widoczne przez okragły rok. To glownie gwiazdozbiory nieba północnego i tzw. okołobiegunowe  (wokól bieguna pólnocnego nieba).

Niektóre gwiazdozbiory chowają się  czasowo  za horyzont, gdyż oś ziemska jest nachylona ( w kierunku Słońca), czyli odchyla się pod wpływem grawitacji słonecznej "od pionu" o ok. 23,5 stopnia.  A inne są  widoczne tylko z rejonów  na połunie od równika, np. okołobiegunowe (te wokół południowego bieguna nieba).

PS

Odnoszę wrażenie, że  trochę przesadzasz z tym czepialstwem. Egzaminujesz mnie, czy jak?

Czyli na więcej podobnego rodzaju "pytań' nie będę odpowiadał.

Nie zaprowadzę tu kącika korepetycji.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować