-

stanislaw-orda : unukalhai (unuk.al.hayah@gmail.com)

Artykuły użytkownika

KROŻE

Jakiś czas temu zamieściłem tekst z cyklu „polskich spraw”, o których nie mówi się w programach szkolnych; link:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/tryptyk-patriotyczny
Ale kościół w Kamionce nie był wyjątkiem.

Oto jeszcze inny przykład, który opisałem, w oparciu, między innymi, o:

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/719

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/download/15297/15058

http://www.snpl.lt/Rocznik/16/R.16.350-356.pdf

Silva rerum („Wiadomości” Nr 428 z 1954 r.)

W 1886 r. administracja rosyjska zarządziła kasatę klasztoru męskiego oraz kościoła we wsi Kiestajcie w powiecie telszewskim. Trzech zakonników i dwóch księży przewieziono do klasztoru w Kretyndze, a m ...

stanislaw-orda
10 lipca 2019 17:48

10     857    8

Jezusowy Całun (część 4, ostatnia)

Dotychczasowe części cyklu całunowego:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/jezusowy-caun-1
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/jezusowy-caun-2
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/jezusowy-caun-3

Poprzednia notka z ww. cyklu zakończyła się na śmierci rycerza Galfryda/Gotfryda (Geoffreya) z Charny w bitwie stoczonej 19 września AD 1356 pod miastem Poitiers oraz na zabraniu, trzy lata wcześniej, Całunu z Besançon w Burgundii do Lirey w Szampanii przez ww. rycerza i jego żonę, Joannę z Vergy. (Odległość z Besançon do Lirey wynosi w linii prostej trochę ponad 100 km na płn. zachód).
[Poitiers - stolica regionu Poitou (Piktawia), który położony jest w środkowo-zachodniej Francji; Nazwa Piktawia wywodzi się od galijskiego plemienia Pikta ...

stanislaw-orda
2 lipca 2019 16:59

11     736    9

Jezusowy Całun (3)

motto:
Quincy Jones - „Handel’s Messiah: A Soulful Celebration

Poprzednie odcinki:

http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/jezusowy-caun-1

http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/jezusowy-caun-2

Nie udało się zmieścić pozostałej tematyki z tego cyklu w jednym odcinku, który miał być trzecim i już ostatnim. Musiałem podzielić ostatni fragment na dwie części, zatem dokończenie  będzie w następnym, czwartym odcinku.

Rys historyczny

Etapy wędrówki płótna całunowego z Jerozolimy do Turynu oparłem na publikacjach, których autorzy przez wiele lat przeprowadzali drobiazgową analizę zachowanych, odnalezionych i odczytanych (jak również odcyfrowanych) oryginalnych dokumentów lub ich odpisów, bądź c ...

stanislaw-orda
24 czerwca 2019 22:54

15     798    8

Jezusowy Całun (2)

Jezusowy Całun (2)

Miały być dwie części w tym cyklu, ale ze względów redakcyjno-objętościowych oraz kompozycyjnych "cykl całunowy" będzie przedstawiony w trzech częściach.
Oto część druga.

Część pierwszą http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/jezusowy-caun-1 można podsumować ogólną konstatacją, że ogłoszenie w 1988 roku śmierci Całunu Turyńskiego było przedwczesne, czyli nie powiodło się „unieważnienie” turyńskiej Relikwi. Inicjatorzy tej chutzpah raczyli zapomnieć, że ustalenia w naukach przyrodniczych mają z natury rzeczy charakter tymczasowy (prowizoryczny), a więc mogą obowiązywać jedynie w przypadku dokonania ich wielokrotnej pozytywnej weryfikacji lub gdy takowa wskazuje na inne rezultaty, zostają odrzucone jako niewiarygodne. Tym ...

stanislaw-orda
16 czerwca 2019 16:48

22     1074    11

Jezusowy Całun (1)

Pierwszą wersję notki opublikowałem na łamach netowej inicjatywy o nazwie POLIS Miasto Pana Cogito, bodajże w 2009 roku. To powinno wyjaśnić poślizg czasowy, który wynikł z klasycznego dylematu polegającego na znajdowaniu adekwatnych sił w celu realizacji zamiarów, gdyż pierwotny tekst musiał zostać poddany gruntownej renowacji z powodu, iż w ostatnich dziesięciu latach pojawiły się ważne, w tym przełomowe, publikacje na temat tytułowej Relikwi. Czyli należało zdecydować co należy i w jaki sposób z tych treści wykorzystać. Sporo czasu zajęło mi samo ich przeczytanie i przetrawienie, a ponadto, ze względu na wagę tematu, wypadało dwa razy przemyśleć każdy napisany wers.

Kwestia autentyczności Całunu Jezusa Galilejczyka nie wzbudza większych wątpliwości na płaszcz ...

stanislaw-orda
7 czerwca 2019 19:56

32     1147    12

Mitologia polityczna czyli Lewica i Postęp

Fragment tekstu Leopolda Tyrmanda z 1971 r., który w roku 1966 „przybył do Ameryki, aby bronić ją przed nią samą”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Tyrmand

„ (…)

Kariera Lewicy zaczyna się wraz ze zgwałceniem przez nią pojęcia postępu. Do tego czasu postęp nie był niczyim monopolem, każdy, bez względu na swą wiarę, mógł "w nim robić". Metafizyka nikomu nie przeszkadzała, wręcz oddawała usługi właściwe tym, jakie spełnia super-dźwig na gąsienicach w przemyśle budowlanym.
Św. Augustyn, Majmonides, Bacon czy Montesquieu nie potrzebowali stempla lewicowości, dla swych zasług dla postępu. Fundamenty demokracji i liberalizmu są równie stare jak idea koła, wątpliwe jest jednak, czy ci, którzy pracowali od samych począ ...

stanislaw-orda
30 maja 2019 14:16

63     1791    4

Stamirowski, czyli jeszcze jeden z zamilczanych

Przedstawiam wspomnienie Józefa Garlińskiego
http://www.info.kalisz.pl/biograf/garlinsk.htm

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/460221,Jozef-Garlinski-numer-121421-
o polskim bohaterze okresu II wojny światowej - ppłk dypl. kawalerii Wojska Polskiego Kazimierzu Ligęzie-Stamirowskim, herbu Półkozic.
http://www.jura-pilica.com/?adolf-hiron,240

Tekst wspomnienia został opublikowany w nr 17 z 1946 r. „Wiadomości” ( londyńskich).
Oto ten tekst, który uzupełniłem o linki i przypisy ( moje są również tłumaczenia z niemieckiego oraz pogrubienia w tekście):

„Śnieg zacinał z ukosa, mokry wiatr przylepiał się do twarzy - pogoda była fatalna. Wszedłem do którejś bramy przy ul. Dobrej i na klatce schodowej spotkałem młodego ch ...

stanislaw-orda
28 maja 2019 22:47

12     705    4

Niedoszły car-katolik

Walerian Charkiewicz (szerzej tego autora przedstawiłem w notce, do której link poniżej)
https://www.salon24.pl/u/dawidowicz/585137,zolnierz-spod-monte-cassino
napisał do redaktora „Wiadomości” londyńskich (Nr 210/211 z 16 kwietnia 1950 r.) list (opublikowany w dziale: Korespondencja, który to list uzupełniłem linkami do zasobów w sieci oraz przypisem).
W liście tym było, co następuje:

W artykule Stefana Badeniego pt.: „ Mikołaj I a kościół katolicki” („Wiadomości” nr 205 z 1950 r.) przeczytałem m. in.:
„ … niejedno przemawia za tym że Aleksander zamierzał przejść na katolicyzm wieńcząc tym aktem kolejność tylu przemian w swym niedługim życiu. Śmierć przerwała rokowania, dokumenty mo ...

stanislaw-orda
24 maja 2019 23:42

4     754    14

Demokracja i tyrania, wojny i sojusznicy

Przedstawiam duże fragmenty eseju Jerzego Stempowskiego pod tytułem „Czytając Tukidydesa” . Czynię tak z powodu aktualności ww. eseju , pomimo iż debiut swój odnotował ponad 60 lat temu.
W bardzo nielicznych przypadkach zmieniłem pisownię imion, np. Tukidydes zamiast oryginalnego zapisu Tukidides, ale już nazwę wyspy Korkira (Korkyra) zostawiłem bez zmian, bo nazwa ta nikomu dzisiaj już z niczym się nie kojarzy. Jak zazwyczaj dodałem przypisy (wraz z pogrubieniami) w tych miejscach, w których uznałem to za wskazane.

Po tekście fragmentów eseju J. Stempowskiego dodałem Appendix, który zawiera fragment „Wojny peloponeskiej” Tukidydesa w kongenialnym tłumaczeniu Ignacego Wieniewskiego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Wieniewsk ...

stanislaw-orda
22 maja 2019 18:28

7     948    7

Ostatni mason na polskim tronie


Przedstawiam tekst Kazimierza Mariana Morawskiego (1884 – 1944) opublikowany 4 grudnia 1932 r. w „Kurjerze Warszawskim” pod tytułem „Wtajemniczenie ostatniego króla”,  który to tekst stanowi trzecią część publikacji ww. Autora zatytułowaną „Źródła rozbioru Polski” ; Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1935.
http://www.legitymizm.org/ebp-kazimierz-marian-morawski
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=111139

Ze względu na to, iż tekst ma swoje lata, "uwspółcześniłem" ortografię, a  niektórych miejscach również stylistykę. Ale kto lubi  bardziej staromodną  konwencję w czytaniu, to oryginalne brzmienie jest dostępne pod drugim w kolejn ...

stanislaw-orda
20 maja 2019 18:23

10     1161    4

Pełnowartościowy jubilat

W nawiązaniu do poprzedniej notki chciałem zaprezentować zasadnicze fragmenty jeszcze innego tekstu mistrza groteski. Chodzi o opowiadanie zmarłego w 1990 r. w Nowym Jorku emigracyjnego pisarza rosyjskiego Siergieja Dowłatowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Dow%C5%82atow . Zmieniłem również oryginalny tytuł w brzmieniu „Jubileuszowy chłopiec” . Nie jest to debiut (blogowy) tego tekstu, bowiem zamieściłem go już prawie 4,5 roku wcześniej na s24 temu z kolei pod tytułem „Porodówka zamiast polityki”.
W edycji polskiej opowiadanie ukazało się w zbiorze zatytułowanym „Jak pragnę wolności”; PIW, Warszawa 1993, w świetnym wyborze i tłumaczeniu p. Ewy Rojewskiej-Olejarczuk.

W nawiasach (…) zaznaczyłem kwestie nieistotne d ...

stanislaw-orda
17 maja 2019 07:22

7     778    7

boki można zrywać

 

W charakterze  jeszcze jednego przerywnika zamieszczam mały fragmencik z prozy mojego ulubionego autora.

Jak się jeden taki powiesił, to boki można zrywać. Chłop pił na umór. Żona, naturalnie, piłuje go od rana do nocy.
No i postanowił się powiesić. Nie całkiem, tylko na niby. Krótko mówiąc, wyciął numer.

Żona poszła do pracy. A on zaczepił się szelkami na żyrandolu i wisi. Słyszy - kroki. Żona wraca z roboty. Chłop wywrócił oczy w słup. Naturalnie dla większego wrażenia. A to wcale nie była żona. Osiemdziesięcioletnia sąsiadka w jakiejś sprawie. Wchodzi, a tu chłop wisi. Starucha okazała się twarda. Nie, żeby tam mdleć… Przeciwnie, podeszła do chłopa, zaczęła mu szperać w kieszeniach. Załaskotało go i roześmiał się. ...

stanislaw-orda
15 maja 2019 17:04

12     1345    13

Polak, Węgier …

Z powodu prozaicznej okoliczności, iż jeszcze nie zdołałem zredagować ostatecznej wersji notek (dwóch)  o Całunie Jezusowym, wrzucam, póki co, tekst ze swojego domowego archiwum (ale nie ze zasobów blogowych w s24). Autorem tekstu jest Stefan, hrabia Badeni, a tekst liczy sobie, bagatelka, 70 lat, stanowiąc jedną z czterech odsłonv„cyklu węgierskiego”, które ów autor zamieszczał w 1949 roku na łamach londyńskich „Wiadomości” (prezentowany tekst zamieszczono w nr 169).  Jak to bywa regułą przy publikacjach sprzed wielu dziesięcioleci, wypadało ją uzupełnić o przypisy, co też uczyniłem.

Ale najpierw słowo o Autorze

Stefan Rafał Stanisław hr. Badeni, herbu Bończa (urodzony 22 lub 24 paździ ...

stanislaw-orda
9 maja 2019 23:36

13     955    6

… à propos

W nawiązaniu do dzisiejszej notki Coryllusa odgrzebałem zarchiwizowany przez siebie tekst blogera o nicku „trez”, opublikowany na s24 niecałe 1,5 roku temu (w grudniu 2017 r.), który to tekst nie stracił waloru aktualności. Tekst ukazał się pod tytułem „Kim jest Mateusz M.?”

Oto przedruk ww. tekstu:

Wczoraj napisałem krótką notkę o tym, jak Morawiecki:
- miał zostać ministrem PO lub PIS niezależnie od wyniku wyborów,
- w pierwszym roku przygotował pokaz slajdów, co pozwoliło mu na wygryzienie ministra finansów, który uszczelnił VAT i zwalczył mafię paliwową,
- w drugim roku wygryzł premier, która wygrała dla Dudy wybory prezydenckie i wybory parlamentarne, wprowadziła 500+ oraz cieszy się poparciem wyższy ...

stanislaw-orda
3 maja 2019 11:39

16     1199    5

Rękopis z Beneventum

Przedstawiam tekst Bronisława Przyłuskiego sprzed lat 50-ciu. Z tego względu do oryginalnego tekstu dodałem trzy przypisy, które odnoszą się do wytłuszczonych przeze mnie fragmentów w tekście.

(tekst oryginalny: „Wiadomości” (londyńskie); Nr 1200/1201 z 1969 r.)

Bronisław Przyłuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Przy%C5%82uski

Beneventum (Benevento) - miejscowość w regionie Kampania (we włoskiej prowincji Benevento), współcześnie miasto ok. 60 tys. mieszkańców.

Przypisy:

  1. Antonia – twierdza w Jerozolimie przylegająca do terenu Świątyni Jerozolimskiej (i górująca nad jej terenem). Miejsce stacjonowania oddziału pomocniczego armii rzymskiej (w czasie pokoju ta formacja pełniła funkcje policyjne) oraz ...

stanislaw-orda
14 kwietnia 2019 21:16

22     1221    6

Jak mierzono wszechświat

Początek tytułowych pomiarów sięga III wieku przed narodzeniem Chrystusa, czyli czasów 126 olimpiady, co wg greckiego datowania oznacza lata 276-273 przed narodzeniem Chrystusa (ante Christum natum). W miejscowości Cyrene która wówczas była jedną z greckich kolonii na wybrzeżu afrykańskim (Cyrene; współcześnie libijskie Shahhat, położone, mniej więcej, w połowie drogi pomiędzy miastami Banghazi (Bengazi) a Tubruq (Tobrukiem); urodził się Eratostenes (275-194 a.Ch.n., filozof, geograf, matematyk, poeta. Edukował się w Liceum i Nowej Akademii w Atenach. Pracował w Bibliotece Aleksandryjskiej, a po śmierci Apolloniosa z Rodos objął w niej stanowisko Głównego Bibliotekarza (246-197 a.Ch.n.), który jest zaliczany do grona najwybitniejszych my ...

stanislaw-orda
9 kwietnia 2019 23:24

23     845    5

Ale dlaczego Słońce?

500 sekund potrzebuje foton aby dotrzeć do Ziemi, od momentu wyemitowania go z fotosfery Słońca. Natomiast na pokonanie odległości od kolejnej najbliższej gwiazdy foton potrzebuje 4,22 roku ziemskiego, czyli czasu dłuższego ponad 266 tysięcy razy. To tylko cyfry, które trudno sobie wyobrazić. Jednak gdybyśmy chcieli zobrazować powyższą różnicę w odległości Słońca i kolejnej najbliższej gwiazdy, może ułatwić nam to przyjęcie następującego założenia. Otóż jeśli byśmy umieścili Ziemię w odległości 1 metra od Słońca, wówczas odległość w tej samej skali do najbliższej gwiazdy wyniosłaby prawie 270 km. Ale ta najbliższa sąsiadka jest dla naszych obecnych możliwości nieosiągalna. Podróż w jedną stronę zajęłaby statkowi kosmicznemu wysłanemu z Ziemi nie mniej ...

stanislaw-orda
29 marca 2019 23:32

1     615    5

Bez Słońca źle, ale przy jego nadmiarze także nie lepiej

Albo jeszcze jeden tekst z cyklu „słonecznego”.

W samej końcówce XVII stulecia (1696 r.) rząd angielski postanowił ratować finanse wprowadzając podatek od nieruchomości. Szacowanie podatku opierało się na ilości okien w domach. Właściciele domów zachowali się zgodnie z instynktem samozachowawczym, czyli zamurowali okna. Skutek był taki, że mieszkania w domach pogrążyły się w mroku.

Brak światła dziennego i zaduch panujący w nie wietrzonych pomieszczeniach wpłynął na wzrost zachorowań na krzywicę oraz gruźlicę.

Zapiski na temat krzywicy sięgają epoki starożytności. W naszej części globu pierwsze wzmianki o tej chorobie znajdują się w pismach Greka Klaudiusza Galenusa (Galena), żyjącego w II wieku po Chr., który był nadwornym lekarzem kilku ...

stanislaw-orda
24 marca 2019 15:39

10     994    11

... gdzie słońce wschodzi i kędy zapada

W niżej zamieszczonym zestawieniu przedstawiona została droga Słońca (pozorna) w ciągu roku na tle gwiazdozbiorów tworzących znaki Zodiaku. W jednej z kolumn zostały podane granice czasowe, jakie obowiązują w obiegu medialnym w rozmaitych kącikach dotyczących porad oraz horoskopów, a w kolumnie obok rzeczywiste, i to mniej więcej już od kilku już stuleci, granice czasowe drogi Słońca na tle tych znaków.

Znak Zodiaku                                    Słońce wg znaku                     & ...

stanislaw-orda
20 marca 2019 08:58

17     900    4

Długie oraz burzliwe dzieje „Planety X”

czyli jak problem natury astronomicznej może przekształcić się w problem natury psychologicznej.

"Planeta X" (czytaj jak "iks" , tj. niewiadoma)

Niezbyt wiele lat temu Brian Geoffrey Marsden, zmarły w listopadzie 2006 roku wieloletni dyrektor Centrum Małych Planet w Harwardzkim Centrum Astrofizyki (Harward-Smithsonian Center for Astrophysics – CfA), czyli jedna ze znakomitości naukowego światka astrofizyków, wypowiedział się w tytułowej kwestii jak następuje: „Ostatnie doniesienia o planecie X są takie, że planety X nie ma.”

Wyżej zacytowana konkluzja została sformułowana w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, natomiast poprzednio przez długie lata poszukiwano dziesiątej planety. Ale z jakiego powodu prowadzono takie poszukiwania ...

stanislaw-orda
16 marca 2019 21:34

11     914    5

Strona 1 na 7.    Następna