-

stanislaw-orda : unukalhai (unuk.al.hayah@gmail.com)

Artykuły użytkownika

"Żydzi na Madagaskar"

Tło i geneza projektu

Za prekursora idei wysiedlenia Żydów europejskich do kolonii poza Europę uważany jest Paul Anton de Lagarde (1827-1890), niemiecki antropolog i orientalista, wykładowca języków orientalnych na Uniwersytecie w Getyndze, który w swoich publikacjach uzasadniał konieczność takiego rozwią- zania. Z tego powodu nazwany został ojcem duchowym holocaustu, czyli pomysłu pozbycia się „kłopotu żydowskiego” z krajów europejskich, zwłaszcza krajów niemieckich. W artykule opublikowanym w 1885 r., pt.: „O najbliższych obowiązkach niemieckiej polityki” jako pierwszy wskazał Madagaskar jako tereny przydatne dla osadnictwa Żydów europejskich.

Po upadku imperium osmańskiego, w wyniku rozstrzygnięć traktatowych po ...

stanislaw-orda
21 lutego 2019 09:35

6     306    1

A z czego żył Wolter?

De quoi vivait Voltaire), taki tytuł nosi 180-cio stronicowa książka autorstwa Jacques’a Donvez, która została wydana w 1949 r. przez paryską oficynę wydawniczą Editions des Deux-Rives. Po polsku znaczyłoby to: „Z czego żył Wolter?”

Oto kilka zawartych w niej smaczków, które podaję za Silvą (M. Grydzewski, Londyn 1950))

W roku swojej śmierci, czyli w 1778 r., roczne dochody Woltera osiągały wielkość 260.000 liwrów (1 liwr równał się 20 sous), co odpowiadało w roku wydania książki J. Donveza ok. 50 milionom starych franków francuskich. Od 1 stycznia 1960 r. w wyniku „reformy walutowej” w Francji zamieniono stare franki na nowe w relacji 100 do 1. Co oznacza, iż po „przeszacowaniu” odpowiednik 500 t ...

stanislaw-orda
20 lutego 2019 11:47

11     776    8

Pośrednik

(wyszperane w prasie przedwojennej)

W pewnym towarzystwie jeden z obecnych opowiedział taką oto anegdotę.

Statek płynął po spokojnym morzu. Wiała tylko lekka bryza. Niespodzianie statek gwałtownie się przechylił. Kapitan wyjrzał za burtę i zobaczył olbrzymiego rekina wielorybiego . Ale jako że był rutyniarzem , nie wpadł w panikę . „Bestia jest głodna” -  rzekł do sternika . - Rzuć jej kosz z owocami. Może da nam spokój."

Sternik usłuchał; wieloryb połknął kosz pomarańcz, ale wciąż atakował. Sternik dorzucił mu ławkę z pokładu. Bestia przełknęła i ławkę, lecz znów o mało nie wywróciła statku. Sytuacja zaczęła robić się groźna, niezbędne były środki nadzwyczajne. Kapitan złapał starego Chińczyka, przycupniętego w kącie ...

stanislaw-orda
18 lutego 2019 23:00

5     705    8

Juriew dzień

albo masz, babo, placek

(wyjaśnienie tytułu pod tekstem notki)

Prezentowany tekst mógłby z powodzeniem nadawać się do popularnej zgadywanki w rodzaju znajdź dziesięć podobieństw. Wszak dobre wzory z reguły miewają swoją kontynuację, a co więcej, często-gęsto są bardziej udoskonalane.

Zatem  drobna reminiscencja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Motto:
Władza radziecka jest obiektywnie tak dobra, że każdy, komu się ona nie podoba w całości lub części, jest wariatem.


(…)

A więc, towarzysze – rzekł Riewkin – zostały nam jeszcze dwie sprawy personalne - towarzysza Szewczuka i towarzysza Gołubiewa.
Jest tutaj towarzysz Szewczuk?
- Jest! – zer ...

stanislaw-orda
17 lutego 2019 09:29

4     553    3

Tryptyk patriotyczny

Oczywiście, każda z części mogła być odrębną notką, ale jestem "zarobiony" finalizowaniem dwóch innych  pomysłów i nie chciałem się  "rozdrabniać". Dlatego przedstawiam  teksty w pakiecie.

Część pierwsza - kościół w Kamionce

Po upadku Powstania Styczniowego, nad ziemią wileńską zawisła groza represji, prześladowań, deportacji oraz totalnej rusyfikacji. Ogarnęła ona także leżącą w prowincjonalnym zaciszu, na granicy powiatów wileńskiego i oszmiańskiego, na łagodnej równinie pod miasteczkiem Turgiele - wieś Kamionkę, skąd już tylko czterdzieści kilometrów do Wilna.

Nad wsią wykwitała dzwonnica wiejskiego kościółka. To była ostoja patriotycznego ducha i katolickiej wiary tutejszych mieszka ...

stanislaw-orda
15 lutego 2019 09:55

12     818    7

Obraz polowań w epoce Piastów

Przed zamieszczeniem notek cyklu traktujących o Całunie Turyńskim (Jezusowym), przedstawiam obszerne fragmenty opracowania polskiego historyka z UJ, dr hab. Stanisława Henryka hrabiego Badeni, herbu Bończa (1877 -1943).  http://www.sejm-wielki.pl/b/1.279.133
Opracowanie dotyczy łowiectwa w epoce piastowskiej, czyli w wiekach X-XIV, a zostało wydane we Lwowie w roku 1896. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=37946&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI=

             Ze względu na rok wydania tekstu dokonałem w nim niezbędnych, moim zdaniem, moderacji stylistycznych i ortograficznych (uwspółcześnienie). Ponadto, jak zazwyczaj bywa przy tekstach edytowanych dawno temu, dodałem przypisy [&helli ...

stanislaw-orda
13 lutego 2019 10:15

2     633    6

Ballada o Białym Koniu.


Oto tekst Hanny Malewskiej z 1951 roku. Zapomniana znakomita pisarka napisała esej o zapomnianym znakomitym bohaterze. Znakomity ten esej jest także zapomniany.
Ze względu na znaczny dystans czasowy od momentu powstania prezentowanego eseju, uzupełniłem go własnymi przypisami […], tudzież linkami do zasobów elektronicznych, jak również w kilku miejscach wprowadziłem poprawki w oryginalnej pisowni zgodnie z aktualnie obowiązującą ortografią. Ponadto w zaledwie kilku miejscach uwspólcześniłem nieznacznie stylistykę, zachowując, rzecz jasna, sens zapisu. Bodajże w jednym miejscu dokonałem nieznacznego skrótu (…). Tytuł notki nie jest orginalnym tytułem eseju H. Malewskiej.

Oto właściwy tekst:

Postać Alfreda Wielkiego dziwną koleją rzeczy ...

stanislaw-orda
11 lutego 2019 19:44

7     876    10

Czy Bóg jest hazardzistą?

 W następnej  notce powrócę do kontynuacji tematyki, której motywem przewodnim jest historii idei cywilizacji łacińskiej, ale teraz coś z zupełnie innej beczki.

Obecna notka stanowi sentymentalne nawiązanie do mojej pierwszej miłości jaką była astronomia (a z czasem astrofizyka) oraz kosmologia, której pozostałem wierny już przez ponad 50 lat, poczynając od półmetka szkoły średniej.  Tekst obecny powstał kilka lat temu, ale nadal zachował aktualność. W przeciwnym razie, rzecz jasna, nie zdecydowałbym się na jego zaprezentowanie. W zakończeniu notki umieściłem odpowiedź na tytułowe pytanie. Dodałem również przypisy […], które, mam nadzieję, będą pomocne dla zrozumienia poruszonej tematyki. Po ty ...

stanislaw-orda
29 stycznia 2019 09:06

71     1478    8

Eska - Pro memoria

…. przemija postać świata

Wydawać by się mogło, iż zupełnie niedawno Eska pisała wspomnienie o zmarłych blogerach, równie wybitnych jak ona sama, jak np. o Tomaszu Mierzwińskim – Seawolfie, zmarłym w 2013 r.. czy o Adamie Wycichowskim - Niewolniku, zmarłym w 2016 r. Upłynęło kolejne niespełna trzy lata i tym razem Bóg zawezwał duszę Ewy Kubicy. Nie wątpię, że w Domu Ojca czekało stosowne miejsce.

Znałem Eskę jedynie z publikacji na s24, chociaż wiem, że udzielała się w innych miejscach, zarówno na portalach netowych jak i w różnych innych rodzajach aktywności pozazawodowej. Walczyła po tej samej (co i ja) stronie ideowej barykady i była frontierem w tej walce. Oprócz temperamentu politycznego, cechowało ją, wcale nieczęsto ...

stanislaw-orda
27 stycznia 2019 15:03

2     1144    15

Aragon mniej znany

Louis Aragon (1897-1982), urodzony w Paryżu jako Louis-Marie Andrieux (był ponoć nieślubnym synem prefekta policji paryskiej Louisa Andrieux), to szeroko rozreklamowany literat-komunista, laureat nagrody Leninowskiej z 1957 r. oraz członek prestiżowej Akademii Goncourtów (w latach 1967-68). No i, rzecz jasna, jeden z dyżurnych autorytetów, którymi europejskie lewactwo kłuje oczy własne i cudze.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Andrieux
Aragon to autor wierszy skatologicznych drukowanych w pornograficznych albumach i zdeklarowany wyznawca ideologii komunistycznej. O genseku komunistycznej partii we Francji Maurycym Thorezie napisał, że jest potrzebny dla kraju jak powietrze do oddychania. Walnie przyczynił się do bezczeszczenia pamięci o życiu i twórczoś ...

stanislaw-orda
25 stycznia 2019 20:06

12     725    8

„Bądź wierny Idź”

Zapis autoryzowanego wywiadu przeprowadzonego w 2005 roku przez Krzysztofa Lubczyńskiego
z JANUSZEM KRASIŃSKIM (1928-2012), pisarzem i dramaturgiem, uczestnikiem i świadkiem historii.

Fragmenty napisane kursywą i pogrubioną czcionką zawierają treść pytań skierowanych do pisarza. Na końcu notki w appendix zamieściłem krótką informację o pisarzu.

Jestem przekonany, że warto przeczytać ten wywiad, aby poznać losy jednego z intelektualistów Polski powojennej, którzy pozostali wierni przesłaniu zdefiniowanemu w herbertowskimPanu Cogito”. A tacy nie byli zbyt liczni.

Od czego chciałby Pan zacząć rozmowę?

- Proponuję, żebyśmy zaczęli od mojej wizytówki, aby było wiadomo, kto mówi i dlaczego jest upoważniony, żeby o tym mówić ...

stanislaw-orda
21 stycznia 2019 13:53

4     776    7

Polowanie na lwa (cz. 2)

Część pierwsza tutaj:

http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/polowanie-na-lwa-cz-1

Tuż przed swoim wyjazdem do Meksyku Eitingon otrzymał z Moskwy instrukcję datowaną dniem
11 listopada, której punkt 5 miał następującą treść:

„Kontynuujcie swoją naukowa pracę, ale miejcie na uwadze, że każda naukowo-badawcza działalność , szczególnie w dziedzinie rolnictwa wiąże się z pokonywaniem trudności, wymaga rozumowego podejścia i cierpliwości. Nie zapominajcie, że oczekiwania związane są ze zbiorem dojrzałego w pełni plonu. W przeciwnym wypadku smak zbioru będzie zły, czyli wasze starania nie osiągną celu. Jeśli nie będzie do tego sprzyjających warunków, lepiej poczekajcie na dogodniejszy moment, bacząc aby nieprzewidziana niepogoda nie zniszczyła plantac ...

stanislaw-orda
18 stycznia 2019 12:28

0     380    1

Polowanie na lwa (cz. 1)

Wszystkie cytaty (napisane kursywą) przetłumaczyłem z publikacji w języku rosyjskim autorstwa Edwarda Prokopiewicza Szarapowa zatytułowanej „Naum Eitingon – karzący miecz Stalina (Наум Эйтингон — карающий меч Сталина; Санкт-Петербург, 2003).
https://vrnguide.ru/bio-dic/sh/sharapov-eduard-prokofevich.html
Notkę napisałem z wykorzystaniem danych zawartych w rodziale 10 ww. publikacji zatytułowanym „Охота на Льва” (Polowanie na Lwa). Miejsca, które zostały pominięte w cytowanych fragmentach zaznaczyłem jako: (…). Dla lepszej przejrzystości fabuły wstawiłem linki i przypisy […], z pominięciem postaci, których dane są łatwo dostępne (np.: Trocki, Stalin, Jagoda, etc.). Nazwiska i nazwy pogrubioną czcionką posiadają odniesien ...

stanislaw-orda
16 stycznia 2019 13:47

8     719    5

Hiszpański Katyń

Tym z Czytelników, którzy nie mieli okazji zostać ofiarami doszczętnych reform edukacji w III „eRPe” nazwa Guernica być może się jakoś jeszcze z czymś kojarzy. Najpewniej jako symbol zbrodni frankistów walczących z rebelia kominternowską w Hiszpanii. Guernica stała się jednym z „kamieni węgielnych” wszelkiej tzw. „antyfaszystowskiej” propagandy, a w powojennej Polsce, dotyczy to propagandy antyprawicowej i antynacjonalistycznej. Mam na myśli czasy, w których nauczano w trakcie szkolnej edukacji na poziomie średnim przedmiotu o nazwie „historia”.

Guernica jako ww. symbol został wzmocniony poprzez wystawienie na wystawie paryskiej w maju 1937 roku obrazu namalowanego przez Pablo Picasso. Ten "ideowy" ...

stanislaw-orda
13 stycznia 2019 21:46

10     847    6

Pytanie do Dana Browna

 Pytanie zaanonsowane w tytule notki sformułowałem w zakończeniu niniejszego tekstu, który jest jeszcze jednym z „odgrzewanych kotletów” ze zbioru moich publikacji netowych, bo liczy sobie już nieomal 10 lat, od debiutu na s24 (wówczas jeszcze w zakładce POLIS MPC, a nie na swoim blogu).  Jestem pewien, że  się nie  zestarzał, czyli  nie mam powodu aby go nie zamieścić. Jak zwykle dodałem kilka przypisów [...],  ale tym razem wyjatkowo mało.

Na początek tło, które jest potrzebne dla celów kompozycyjnych. Będzie ono przydatne głównie z tego powodu, aby w dalszej części tekstu nie było potrzeby wyjaśniania każdorazowo szczegółowych kwestii, które, jak oceniam, bez naszkic ...

stanislaw-orda
10 stycznia 2019 12:52

6     967    7

Początki inkwizycji

Pod wpływem impulsu, jakim było obejrzenie bodajże 10 lat temu ekranizacji głośnego tytułu Umberto Eco „Imię róży”, wyprodukowałem w trudzie i znoju tekst, który przedstawiam. Tekst miał swój debiut co najmniej 8 lat temu, ale z uwagi na to że poruszony temat wykazuje odporność na proces dezaktualizacji, postanowiłem go zamieścić w ramach gromadzenia ważniejszych (dla mnie) notek w jednym miejscu. Zwracam uwagę, iż dość obszerne przypisy umieściłem na końcu notki.

Czemu należy przypisać uparte powielanie zdeformowanego obrazu świata epoki Christianitas (1) w dziejach cywilizacji europejskiej, który prezentowany jest w książkach, filmach, inscenizacjach teatralnych, a także w podręcznikach szkolnych? Częściowym wytłumaczeniem jest przekłamywani ...

stanislaw-orda
8 stycznia 2019 11:49

13     1168    4

Modlitwa Św. Heleny do Trzech Króli

Waugh Arthur Evelyn St. John
https://pl.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Waugh

tłumaczyła:
Ewa Gieratowa (Bronxville, NY)

 

„Podobnie jak ja - przybyliście późno. Pasterze byli tu już dawno, nawet i bydło. Dołączyli się do chórów anielskich, zanim wy jeszcze zdecydowaliście się ruszyć w drogę. Dla was naruszony został odwieczny porządek przestworzy i nowe wyzywające światło zabłysło wśród zdziwionych gwiazd.

Jakże pracowicie przybywaliście - zatrzymując się, obliczając - gdy pasterze od razu przybiegli tu boso. Jak dziwacznie wyglądaliście w drodze ze swym egzotycznym orszakiem, z niedorzecznymi darami. Dotarliście wreszcie do ostatniego etapu i gwiazda zatrzymała się nad wami.
 

Coście wówczas zrobili? Złożyliście wizytę ...

stanislaw-orda
6 stycznia 2019 13:27

71     1737    12

Dziwak

W r. 1493, w irlandzkim mieście Galway burmistrzem i sędzią wybrano przedsiębiorczego i bogatego kupca Jamesa Lyncha. Kupiec ten w sprawach handlowych często wyjeżdżał do Hiszpanii, a tam korzystał z gościny swego przyjaciela, niejakiego Gomeza. Pewnego razu powrócił do Irlandii wraz z synem wyżej wymienionego, który to syn miał pomieszkać czas jakiś w rodzinnym domu Lynchów.

Gomez jr zaprzyjaźnił się z synem Lyncha i niebawem dwaj młodzi ludzie stali się nieodłącznymi towarzyszami. Trwało tak do chwili, kiedy młody Lynch zaczął podejrzewać Hiszpana o odbicie mu narzeczonej, wskutek czego w przystępie zazdrości zamordował domniemanego, choć niewinnego rywala. Zbrodnia zaraz wyszła na jaw, a winowajca ze skruchą przyznał się do winy. Sędzią z urzędu był jego ...

stanislaw-orda
5 stycznia 2019 20:28

1     642    4

Metody Cyryla czyli chrystianizacja Słowiańszczyzny

Tadeusz Milewski (1906 -1966), dr hab.  profesor UJ w Krakowie:
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/586/Strony%20od%20EP_XII-17.pdf
jest autorem tekstu zatytułowanego Cyryl i Metody - Apostołowie Słowiańszczyzny
Artykuł został opublikowany w miesięczniku „ZNAK” Nr 97/98 z 1962 r., str. 995-1024);
w czasach gdy redaktorem naczelnym tego czasopisma była Hanna Malewska.
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication? id=66917&tab=3 ;
https://archive.org/stream/miesiecznik_znak_1960_1969/097-098#page/n1/mode/2up ;

Przedstawiam zasadniczą część ww. tekstu uzupełnioną moimi przypisami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych […]. Pominięte fragmenty tekstu oryginalnego oznaczone są przez (…). Ponadto wprowadziłem wytłuszczenia w te ...

stanislaw-orda
3 stycznia 2019 10:33

2     733    5

Glossa do literata który nie zdążył napisać „Wiosny”

Poprzedni tekst na tym blogu dotyczący „pochwały” rewolucji społecznej zawartej w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, rozreklamowała , p. Hanna Mortkowicz-Olczakowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Mortkowicz-Olczakowa , nota bene córka wydawcy dzieł pisarza, czyli Jakuba Mortkowicza , https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_ Mortkowicz i Janiny z Horwitzów (Horowitzów); krewnej Maxa Horowitza.

Otóż w swoim artykule zamieszczonym z listopada 1950 roku pt. : „Zagadka „Wiosny”, a więc w 25-ą rocznicę śmierci pisarza, powołała się na niedawno odkryte zapiski i zbiory (rękopisy i publikacje) stanowiące część dokumentacji Biblioteki Załuskich w zwróconych przez Związek Sowiecki w 1947 r. W artykule autorka w opa ...

stanislaw-orda
2 stycznia 2019 09:50

3     552    3

Strona 1 na 6.    Następna