-

stanislaw-orda : unukalhai (unuk.al.hayah@gmail.com)

Artykuły użytkownika

Recenzja sprzed lat 50-ciu

Oczywiście nie moja, ale  cenionego przeze mnie publicysty Wacława A. Zbyszewskiego. Akurat nie zgadzam się z zawartą w niej oceną zarówno pisarstwa Gombrowicza jak i pisarstwa Hłąski, ale tekst ten stanowi inspirujący przykład, w jaki sposób powinny być pisane tego rodzaju recenzje.

"W numerze "Monde’u” z 25 lipca 1969 przeczytałem francuski przekład nowelki Hłaski o egzekucji warszawskiej dziewczyny przez bojówkę Armii Krajowej, za to że spała z Niemcem, i wiadomość o śmierci Gombrowicza oraz jego sylwetkę literacką pióra Jacqueline Plattier. Nie znałem tego opowiadania Hłaski: było mi wstrętne i wstrząsnęło mną głęboko. Nie wiedziałem, że Gombrowicz jest ciężko chory: dytyramby "Monde’u” z ...

stanislaw-orda
23 listopada 2018 22:03

18     873    5

Co zabiło Rafała G.?

Tym razem krótki tekst autorstwa Tadeusza Nowakowskiego, zatytułowany „Zmarnowano Człowieka”, który ukazał się w 1963 r., na łamach londyńskich „Wiadomości” nr 888.

Mowa w nim o zniszczonym życiu Rafała Glücksmana. [https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Gl%C3%BCcksman]

Kto chce dowiedzieć się o co poszło, niech zapozna się z treścią tekstu, który w tym miejscu przytaczam in extenso, z pominięciem jedynie motto oraz z dodaniem kilku własnych przypisów na końcu.

„Dlaczego dr Rafał Glücksman, człowiek lubiany i ceniony w środowisku artystycznym Warszawy i Krakowa, jeden z wybitniejszych intelektualistów krajowych, popełnił samobójstwo? Stało się to w Warszawie, w listopadzie 1962 roku. Rozgoryczo ...

stanislaw-orda
21 listopada 2018 16:01

5     1206    7

Coś niecoś o misiach Kolabo

Tym razem zapis dyskusji z września 1969 roku,, która odbyła się na antenie rozgłośni polskiej radia „Free Europa”, a w której udział wzięli:

Paweł Zaremba - jako Prowadzący;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Zaremba
Wacław Zagórski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Zag%C3%B3rski
Józef Garliński
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Garli%C5%84ski
Adam Ciołkosz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Cio%C5%82kosz
Nina Karsow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nina_Karsov

Przed wlasciwym tekstem chciałbym wyrazić swoje zdanie do wątku dyskusji odniesionej do realiów PRL-u. Trochę może razić spora doza naiwności w tezach wygłaszanych zwłaszcza przez Adama Ciołkosza, jakby przejaw myślenia życzeniowego, czyli ...

stanislaw-orda
19 listopada 2018 13:14

25     1336    3

Na stulecie „kwestii polskiej”

Stulecie „kwestii polskiej”

Tym razem zapis dyskusji, która została opublikowana 55 lat temu w dodatku londyńskich „Wiadomości” o nazwie „Na Antenie”. W dodatku tym były publikowane zapisy audycji w których rozmawiano z żyjącymi uczestnikami i świadkami ważnych wydarzeń oraz badaczami zawodowo zajmującymi się historią, dyplomatami, duchownymi etc.. Dla młodszych czytelników wyjaśniam, że chodzi o antenę rozgłośni polskiej radia Wolna Europa, czyli rozmowy te były przeprowadzane z dobrowolnymi lub przymusowi emigrantami z Polski, którzy pozostali za „żelazną kurtyną”, czyli poza zasięgiem komunistycznego cenzora. W przypadku gdyby powrócili natychmiast wpadliby w łapy bezpieki. Uważam, że są to audycje ...

stanislaw-orda
18 listopada 2018 11:20

5     695    4

Ostatni marszałek Niepodłegłej - Powrót

Dokończenie notki poprzedniej:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/ostatni-marszaek-niepodegej-ucieczka

Część 2 – Powrót

NARRATOR : Piasecki był bez wątpienia „spiritus movens”, duchem opiekuńczym, a także inspiratorem Rydza. Nakłonił go do ucieczki z Dragoslavele i przygotował ją w najdrobniejszych szczegółach z zachowaniem wszystkich zasad konspiracji i doskonałym rozeznaniem ludzi. Uchodźcy dojechali bez przeszkód do granicy, przekroczyli ją pod przewodem przemytnika, za nią czekała ich gościna na proboszczówce, a w Szegedzie melina przygotowana przez Rogowskiego. Oto jego pierwsze zetknięcie się ze Zbiegiem.

ROGOWSKI : „Nagle znalazłem się wobec Śmigłego. Był w cywilnym ubraniu, w kurtce, wąs przycięty po angiel ...

stanislaw-orda
16 listopada 2018 18:58

14     820    10

Ostatni marszałek Niepodłegłej - Ucieczka

Przed wielu laty na antenie rozgłósni polskiej radia Free Europa ukazały się trzy audycje w których odtworzono ostatnie miesiące życia marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, poczynając od dni klęski wrześniowej i ewakuacji władz II RP aż do śmierci Marszałka w Warszawie . Audycję opracował Tymon Terlecki, który był również narratorem. Audycja stanowiła montaż na który złożyły się relacje świadków żyjących, wspomnienia osób zmarłych ogłoszone przed ich śmiercią oraz cytaty z autentycznych dokumentów. Zapis tej audycji ukazał się na łamach londyńskich „Wiadomości” z 1963 roku (w numerach: 912 i 916).

Z żyjących świadków udział wzięli: gen. Józef Wiatr, ambasador Kajetan Morawski, adiutant generalny ppłk ...

stanislaw-orda
15 listopada 2018 15:43

27     1510    9

Szlachectwo nie (z)obowiązuje

 

Notka stanowi uzupełnienie poprzednio zamieszczonego tekstu tego samego Autora http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/panowie-i-szlachta , a który to tekst został opublikował ponad 60 kilka lat temu.
Przypomnę, że moje ingerencje w tekst oryginalny to:
1/ dodanie przypisów w nawiasach kwadratowych […];
2/ oznaczenie pominięć fragmentów tekstu poprzez (…).

„Pierwszą znaną uzurpacją tytułu w Polsce, może w dobrej wierze, ale jednak uzurpacją, był fakt "nadania" posiadanego przez Tęczyńskich tytułu hrabiów na Tęczynie współherbowym Ossolińskim. Od tego czasu Ossolińscy tytułowali się stale "hrabiami na Tęczynie". Ludwik Kubala twierdzi, że działo się to na zasadzie "prywatnej” cesji t ...

stanislaw-orda
14 listopada 2018 14:34

4     735    4

Panowie i szlachta

Tym razem tekst Szymona Jaxa-Konarskiego, herbu Gryf ; polskiego heraldyka i genealoga, który wydał mi sie ciekawy i wart, by go zaprezentowac.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Konarski_(heraldyk)

Tekst ma tę zaletę , że poza linkami do charakterystyk historyków parających się genealogią albo heraldyką (albo i tym i tym) wymagał z mojej strony minimalnych ingerencji, jako to pominięć tekstu oznaczonych (...) oraz dodania przypisów (w nawiasach kwadratowych [...].).

 

„Na prośbę swojej trzeciej żony, Elżbiety, król Władysław Jagiełło zamierzał nadać jej synowi, a swojemu pasierbowi, Janowi z Pilczy godność hrabiego na Jarosławiu i poddać mu obyczajem zachodnim w lenno szlachtę okoliczną. Kanclerz koronny, biskup krakowski Wojciec ...

stanislaw-orda
13 listopada 2018 00:05

4     770    6

widziano orła na niebie

skoro mamy dzień  święta państwowego, to  niech będzie  przerywnik:

https://www.youtube.com/watch?v=ZvNWNu9iAvE

albo

https://www.youtube.com/watch?v=P17fUukg4EY

 

 

stanislaw-orda
11 listopada 2018 13:29

30     1201    6

Stuletnia rocznica

Tekst o pamiętnikach gen. Józefa Rybaka
https://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita/news-general-jozef-rybak-ekscelencja-ktora-cos-umiala,nId,1675766

ukazał się w w numerze 594 z 1957r. londyńskich „Wiadomości”. Autorem publikacji był prywatny sekretarz Józefa Piłsudskiego, dyplomata Michał Sokolnicki, który bardzo krytycznie odniósł się do treści zawartych w tych pamiętnikach. https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Sokolnicki_(dyplomata)

Pamiętniki generała Rybaka”, zostały wydane w Warszawie w 1954 r. przez Spółdz. Wyd. „Czytelnik”.
 

Piotr Stawecki we wstępie do „Protokoły przesłuchania generała Rybaka”
(„Dzieje Najnowsze”- Zeszyt 4, Warszawa 1992; Instytut Hist ...

stanislaw-orda
8 listopada 2018 06:49

13     1049    7

Przystań Śmierdzieli

Późną wiosną 1673 r. ekspedycja wysłana z polecenia gubernatora Nowej Francji Louisa de Buade, hrabiego Frontenac ( http://www.biographi.ca/fr/bio.php?BioId=34218 ), w celu zbadania szlaku wodnego, mogącego doprowadzić przez Wielkie Jeziora do Pacyfiku, przybiła swoje canou na brzegu dzisiejszej Green Bay, tj. największej z zatok jeziora Michigan, zakładając tam obozowisko i misję pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego. Napotkała na tym terenie członków szczepu Winnebago, spokrewnionego z Siouxami. Obydwa wymienione natives reprezentowały lud Dakota (używa się również nazwy Lakota lub Nakota), zamieszkujący wówczas rozległe tereny po zachodniej stronie pasma Appalachów, poczynając od Wielkich Jezior aż po dolny bieg Mississipi (Luizjana). Winnebago zm ...

stanislaw-orda
5 listopada 2018 23:35

2     824    6

Zapomniany święty

Czy ktoś z użytkowników tego portalu słyszał o św. Świeradzie? W kalendarzu liturgicznym świętych polskich imię jego pojawia się w połowie lipca.

Badania archeologiczne, prowadzone głównie po II wojnie światowej, dowiodły że na lata przed urzędowym chrztem księstwa Polan za Mieszka, chrześcijaństwo szerzyło się na północ od Karpat. Dotyczy to zwłaszcza  ziemi Wiślan (Małopolski). Podbita przez morawskiego Świętopełka, stała się już w IX w. chrześcijańska w obrządku św. św. Cyryla i Metodego ( chrześcijaństwo w obrządku metodiańskim). Możliwe, że już wtedy powstało biskupstwo w Wiślicy lub w Krakowie. Do tej właśnie gałęzi chrześcijańskiej należy św. Świerad. Urodził się około roku 980 w chacie wieśniaczej (ex rusticitate). Kiedy i gdzie został mnichem, nie ...

stanislaw-orda
4 listopada 2018 11:05

17     1192    6

Trzy zapałki

Stanisław Mackiewicz przytoczył taką oto ciekawostkę.

Wiosną 1944 pewien dygnitarz polskiego rządu podziemnego przyleciał z Warszawy do Londynu i został zaprowadzony do premiera W. Churchilla. Kiedy oznajmił temu brytyjskiemu politykowi, że naród polski nigdy nie pogodzi się z utratą Wilna i Lwowa, ten skierował wzrok w sufit i wygłosił taką oto sentencję: „ "Nigdy", to jest wyraz, którego nikomu nie wolno zabronić używać.”

Finezyjny cynizm przytoczonej opinii staje się zdecydowanie bardziej czytelny w kontekście faktu, iż ledwie kilka miesięcy wcześniej to właśnie Churchill był jednym z trzech głównych uczestników targu politycznego, który odbył się w perskim mieście Teheran i na którym przehandlowano na rzecz Sowie ...

stanislaw-orda
1 listopada 2018 18:20

53     2201    5

Gen. Sikorski i Sowieci

W roku, w którym upłynęło dwadzieścia lat od śmierci gen. Władysława Sikorskiego, poniesionej w wyniku w tzw. katastrofy gibraltarskiej, na antenie rozgłośni polskiej RWE odbyła się rozmowa bliskich współpracowników Generała na temat jego koncepcji politycznych, a zwłaszcza powodów dla których zdecydował się na zawarcie układu z Sowietami w 1941 roku (tzw. układ Sikorski – Majski).

Rozmowę przeprowadził Juliusz Sakowski.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Sakowski

SAKOWSKI
W dzisiejszej rozmowie biorą udział:
Adam Ciołkosz - jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej.
O ile wiem, podczas lat wojennych nie brał pan udziału w żadnym z kolejnych rządów gen. Sikorskiego? https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_ ...

stanislaw-orda
29 października 2018 09:12

50     1517    6

odpowiada gen. Tadeusz Bór-Komorowski

Wywiad z gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim, od 1.07.1943 r. dowódcą AK przeprowadzony został w Londynie w maju 1965 r. przez historyka Jana Mieczysława Ciechanowskiego, ps. „Jastrząb”, żołnierza AK, uczestnika walk w Powstaniu Warszawskim (od 1946 r. na emigracji)
w obecności Janusza Kazimierza Zawodnego (1921-2012), ps. Miś.

[Janusz K. Zawodny - polski politolog i historyk, doktor nauk politycznych, profesor uniwersytecki w USA
i Wielkiej Brytanii (Princeton, Stanford, Oxford i in.). W latach 1979–1984 pełnił funkcję konsultanta
Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie USA (NSA - National Security Council). Oficer Wojska Polskiego, uczestnik walk podczas II wojny światowej. Badacz zbrodni katyńskiej.]

Tekst wywiadu podaję za: „Wiadomości&rdqu ...

stanislaw-orda
26 października 2018 20:13

24     1065    7

Beria: dlaczego mieliby na nas napadać?

 

Tytuł nie odnosi się do aktualnej wersji rusofobii, natomiast pochodzi z fragmentu rozmów polskiego generała z Wawrzyńcem (Laurentym) Berią, szefem sowieckiego NKWD. Rozmowy były prowadzone w 1940 i 1941 roku, gdy po rozpoczętej 17 września 1939 roku agresji Sowietów na wschodnie tereny Polski generał znalazł się w sowieckiej niewoli. Generał ten to Marian Januszajtis-Żegota;
https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/2848,Fragmenty-protokolow-przesluchan-Mariana-Januszajtisa-Zegoty.html
a opowieść o rozmowach z Berią stanowi treść wywiadu, jaki z generałem Januszajtisem przeprowadził Paweł Zaremba, historyk polski działający po wojnie na emigracji.
http://www.kulturaparyska.com/pl/ludzie/pokaz/z/pawel_zaremba
Wywiad ukazał się w 1964 r. na łamach londyńskich &bdqu ...

stanislaw-orda
24 października 2018 23:08

12     1420    10

Jezus i Esseńczycy

Przed zapowiedzianym ostatnim odcinkiem cyklu jezusowego („Jezus i Sanhedryn”) zdecydowałem się na zamieszczenie obecnego tekstu jako rodzaju swoistego pomostu do jednego z odcinków wspomnianego cyklu, a mianowicie ostatniej części notki zatytułowanej „Jezus i Herod Antypas”, link:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/jezus-i-herod-antypas-dokonczenie

Przedstawiam tekst wywiadu, w którym swój punkt widzenia na sprawę znaczenia odnalezionych w Qumran rękopisów dla początków chrześcijaństwa udzielił na antenie rozgłośni polskiej Radia „Wolna Europa” w 1963 r. jeden z kilku światowej rangi badaczy zwojów z Qumran, a mianowicie ks. Józef Tadeusz Milik. [ks. Józef Tadeusz Milik (1922 &ndash ...

stanislaw-orda
23 października 2018 17:39

14     1056    10

Dwa bratanki

W Polsce utrzymuje się przekonanie, że na paradę zwycięstwa, która odbyła się 8 maja 1946 r. w Londynie, nie zaproszono oddziałów reprezentujących sojuszniczą armię polską podległą rządowi RP na uchodźstwie.

Otóż jest to przekonanie mylne, gdyż oddziały te zostały zaproszone... na 24 godziny przed paradą, a więc w terminie nie praktykowanym w krajach cywilizowanych. Z tak wystosowanego zaproszenia oczywiście nie skorzystały. Z zaproszenia nie skorzystali również zaproszeni uprzednio polscy generałowie i lotnicy.

Termin wystosowania zaproszeniu był, rzecz jasna, upokarzający dla żołnierzy pozostających na wychodźstwie, a Polska miała być reprezentowana przez LWP na podstawie zaproszenia na ręce gen. Michała Łyżwińskiego, znanego szerzej jako Rola-Ż ...

stanislaw-orda
17 października 2018 22:36

16     1127    6

Pisarz wyklęty

W PRL-u wyklęci byli nie tylko żołnierze walczący z komunistami za pomocą karabinów, ale także ci, którzy walczyli piórem. Jednak kadry pedagogiczne, wykształcone na peerelowskim kanonie programowym, wciąż klonują kolejne roczniki absolwentów wg wdrukowanej sobie kliszy mentalnej, starannie omijając twórczość owych wyklętych. Z kolei ich uczniowie nauczają następne ofiary edukacji. Błędne koło furkocze i nie widać nikogo, kto miałby chęć wepchnąć kij w te szprychy.

Przedstawiam tekst jednego z najbardziej wyklętych pisarzy, czyli Ferdynanda Goetla.
Ferdynand Goetel „Wizja lokalna” („Wiadomości” Nr 188, 6 listopada 1949 r.)
http://muzhp.pl/pl/c/1351/ferdynand-goetel--pisarz-wyklty


Poza F. Goetlem, na indeksie ...

stanislaw-orda
16 października 2018 23:55

13     1250    11

Puszcza i żubr - ciekawostka

(tekst oparty na opracowaniu prof. dr Edwarda Feliksa Lubicz-Niezabitowskiego (1875-1946). W latach 1928 - 1931 był to rektor oraz prorektor uniwersytetu w Poznaniu. W 1927 r., tj.roku ogłoszenia opracowania dr Niezabitowski kierował Oddziałem Przyrodniczym Muzeum Wielkopolskiego oraz pełnił stanwisko prodziekana Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Poznańskim).

Jakiś czas po rozbiorze Polski carowa Katarzyna przeznaczyłą znaczną część Puszczy Białowieskiej na podarki dla swoich faworytów, w głównej mierze generalicji o kurlandzkich korzeniach. A więc w 1843 r. podzielono Puszczę na 540 dwuwiorstowych kwadratów (czyli kwadraty o boku nieco powyżej 2 km; 1 wiorsta = 1 066,8 metra). W czasach carskiego imperium rosyjskiego wyrąbywano ...

stanislaw-orda
14 października 2018 13:13

6     797    6

 Poprzednia  Strona 2 na 5.    Następna