-

stanislaw-orda : unukalhai (unuk.al.hayah@gmail.com)

Artykuły użytkownika

wspomina Karol Wędziagolski (cz. 2, ostatnia)

Część druga i zarazem ostatnia.

Rzecz prosta, nie powtarzam przypisów [ … ] przy nazwiskach bądź nazwach, do których podałem je
w części pierwszej:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/opowiada-swiadek-karol-wedziagolski

Część druga - Kraj

W Warszawie

Po zimnych wspaniałościach Paryża Warszawa późnojesienna (rok 1919 – przypis mój) radowała i wzrastała w serce sensem i bezsensem widoków i wrażeń, kolorowością spraw, powitań i uciech.
(…)
O warszawianki, warszawianki! Tyle w was uroku i kultu dla sztuki , ile w paryżankach szacunku dla franka.
Wisła w wielkim, chociaż już niskim słońcu, pławiła się w blaskach, szeroko od brzegu do brzegu, bezwstydnie świecąc łachami piasków, a jednak urągając stepową wi ...

stanislaw-orda
27 września 2018 17:49

5     629    4

wspomina świadek Karol Wędziagolski (cz. 1)

Zamieszczam trochę fragmentów wspomnień Karola Wędziagolskiego, herbu Pomian, z podwileńskiego Jaworowa (parafia Soleczniki),
[ https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_W%C4%99dziagolski]
a które dotyczą mało znanego epizodu wojny polsko-bolszewickiej toczonej w latach 1920-21. Fragmenty pochodzą z końcowej części publikacji ww. Autora zatytułowanej: “Pamiętniki” ,
z podtytułem: wojna i rewolucja* kontrrewolucja * bolszewicki przewrót * warszawski epizod
;

Po raz pierwszy „Pamiętniki” wydała Polska Fundacja Kulturalna w Londynie w 1972 r. , a w 1987 r. ww. Fundacja edytowała wydanie drugie. Pierwsze wydanie krajowe ukazało się w 1989 r. sumptem Warszawskiej Oficyny GRYF.

Wiki podaje, że czwarta edycja „Pamiętników” ukaz ...

stanislaw-orda
26 września 2018 00:23

11     1021    8

Angielska robota

Oto jeden z przykładów tytułowej roboty, o której nie trzeba głośno mówić, czyli obszerne fragmenty publikacji autorstwa Tadeusza Lubaczewskiego z 1946 r. (Nr 6 „Wiadomości” londyńskich z 12 maja 1946 roku), która nosiła inny tytuł, niczego nie mówiący dzisiejszym absolwentom „wyższych uczelni”, nie wspominając o pozostałych ofiarach reform edukacyjnych. Dlatego opatrzyłem tekst tytułem wywołującym bardziej współczesne skojarzenia, jakkolwiek bardziej adekwatny byłby w brzmieniu „Anglosaska robota”. Ale w takiej wersji jeszcze nie stanowiłby powszechnie rozpoznawalnego idiomu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Lubaczewski

Jako że tekst autorstwa T. Lubaczewskiego liczy sobie już ponad 70 lat, uzupełni ...

stanislaw-orda
12 sierpnia 2018 16:42

9     1057    7

Smok, ateista i Kopernik

Na początku wyjaśnienie. Zapowiadana wcześniej notka z cyklu „Jezusowego” o tytule „Jezus i Sanhedryn” utknęła chwilowo z powodu problemów natury kompozycyjnej, a zatem w czas upałów przedstawiam tekst o trochę „lżejszej” (wedle moich preferencji) tematyce. Oczywiście, tytuł obecnej notki jest trochę „od czapy”, ale to chyba można wyjaśnić upałami.

Wydawać by się mogło, ze profesja maga-astrologa w czasach, gdy ciała niebieskie, zwłaszcza Słońce, posiadały bez żadnych wątpliwości statusy natur boskich, była to fucha bezpieczna i ze wszech miar godna zazdrości. Ale, jak wiadomo, każdy kij ma swój drugi, często zupełnie nieoczekiwany, koniec.

Na przykład w starożytnych cesarskich Chinach zjawisko zaćmienia Słońca ...

stanislaw-orda
9 sierpnia 2018 21:23

13     1156    6

Moja "8" na referendum

Za kilka dni  zawieszę  zapowiedzianą  notkę z "cyklu Jezusowego", ale, póki co, przerywnik który został spowodowany szokiem poznawczym,  jakiego doznałem zapoznając się z treścią  pytań referendalnych zaproponowanych przez Prezydenta RP. 

A oto  moja propozycja:

1/ Czy jesteś za wyborem posłów do Parlamentu w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych;

2/ Czy jesteś za zmniejszeniem liczby mandatów w Sejmie do maksimum 301;

3/ Czy jesteś za zmniejszeniem liczby mandatów w Senacie do maksimum 67;

4/ Czy jesteś za enumeratywnym wyszczególnieniem wyłącznych uprawnień Prezydenta RP,
w stosunku do których jego veto nie może być przegłosowane ...

stanislaw-orda
23 lipca 2018 22:15

46     1772    3

Jezus i Lud Świątyni

W notce obecnej nie ma prawie nic na temat Jezusa Nazarejczyka, ale jako że wszystkie notki z cyklu „Jezusowego” posiadają to imię w tytule, dlatego również obecna notka została zatytułowana w sposób, aby zachować konsekwencję dla nazewnictwa całego cyklu. Bardziej właściwy jej tytuł powinien brzmieć: „Juda - Lud Świątyni”. Ale jako że Juda to przecież Lud Świątyni, więc chyba na jedno wychodzi.

We wspomnianym cyklu będą jeszcze dwie notki. Kolejna będzie zatytułowana „Jezus i Sanhedryn”, zaś ostatnia, której tematem będzie   mało znany epizod z dziejów Całunu Turyńskiego, póki co, nie ma jeszcze ostatecznej wersji tytułu.

A zatem ad rem.

Gdy Pompejusz Wielki (Gnaeus Pompeius M ...

stanislaw-orda
26 czerwca 2018 11:20

14     3921    11

Jezus i Herod Antypas – dokończenie

Poprzedni fragment tej notki kończył się na omówieniu ruchu faryzeuszów oraz wskazaniu jego najważniejszych „punktów programowych”. Ale w pierwszych dziesięcioleciach pierwszego stulecia nowej ery nie był to jedyny ruch kontestujący religijne praktyki judaizmu świątynnego. Natomiast głównym obrońcą religijnego status quo było środowisko saduceuszów, czyli arystokracji kapłańskiej, związanej z obsługą kultu świątynnego w Jerozolimie. Nie było to środowisko liczne, np. liczba członków Sanhedrynu Jerozolimskiego (Bejt Din ha-Gadol – Wielki Sąd) wynosiła 71 osób, głównie arcykapłanów i najważniejszych kapłanów oraz najbogatszych faryzeuszów. A jego łączna liczebność, czyli z uwzględnieniem członk ...

stanislaw-orda
21 czerwca 2018 18:08

6     823    11

Herod Antypas i Jezus (kontynuacja albo cz. 2)

Kontynuuję wątek dotyczący Heroda Antypasa, który wbrew pierwotnym zamierzeniom rozrósł się ponadplanowo. Z tego względu  obecnie zamieszczam drugą część notki. Natomiast jej dokończenie będzie stanowiło część trzecią.

Herod Antypas

to jeden z synów Heroda Wielkiego ocalałych z rzezi rodzinnych na królewskim dworze ojca  (nota bene posiadającego obywatelstwo rzymskie). Antypas po śmierci ojca otrzymał, jak wspomniałem w pierwszej części notki, tytuł tetrarchy z przydziałem mu ziem Galilei i Perei. Tytuł tetrarchy zawierał możność ferowania wyroków śmierci, czyli w przypadku Antypasa, dla mieszkańców podległych mu ziem (z wyjątkiem osób które posiadały rzymskie obywatelstwo). Perea było to terytorium nie posiad ...

stanislaw-orda
16 maja 2018 11:53

14     2926    7

Herod Antypas i Jezus - część pierwsza

 

Przedstawiam trzecią część cyklu o Jezusie Nazarejczyku. Dwa dotychczasowe teksty to:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/piat-i-jezus
oraz
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/kajfasz-i-jezus

Ze względu na rozmiary całości tekstu przedstawiam jego część pierwszą, zaś dokończenie zamieszczę w czasie poświątecznym.

Kilkakrotnie bywałem zaskakiwany myleniem postaci dwóch Herodów, których historia Zbawienia powiązała na zawsze z ziemską misją Jezusa Nazarejczyka, a najbardziej wówczas, gdy taka pomyłka zdarzyła się osobom duchownym. A przecież w historii misji Nazarejczyka mamy do czynienia z dwoma Herodami, mianowicie z Herodem – ojcem, zwanym Wielkim (Herod ho-Megas), która to postać posiada swój epizod ewan ...

stanislaw-orda
31 marca 2018 19:11

25     1453    7

Nowiczok to kazaczok czy fokstrot?

„Nowiczok” (ros. Новичок – nowinka, ewentualnie nowicjusz, żółtodziób, ang. Newcomer - nowoprzybyły), to ogólne określenie rodziny fosforoorganicznych substancji trujących (FOS) o działaniu nerwowo-paralitycznym. Efekt trujący polega przede wszystkim na opóźnianiu działania enzymu acetylocholinoesterazy (AChE). W organizmie ludzkim funkcją tego enzymu jest hydroliza acetylocholiny w połączeniach nerwowo-mięśniowych. Opóźnienie powoduje gwałtowną blokadę neuroprzekaźników, a jako skutek finalny paraliż wszystkich narządów wewnętrznych i śmierć organizmu.

Głównym źródłem informacji o tej substancji i metodzie jej produkcji były publikacje Wiła Mirzajanowa (ros. Вила Мирзаянова) po jego emigracji do USA w ...

stanislaw-orda
27 marca 2018 17:27

17     1849    5

Tatarski lajkonik

Fragment wspomnień Ksawerego Pruszyńskiego (styczeń 1943 r.).

Uwspółcześniłem pisownię, jak np.: „w tem”- w tym; „Hiszpanję” - Hiszpanię; „pozatem” – poza tym (wszak minęło 75 lat) oraz dodałem jeden przypis.

„(…)

Zaczął jednak opowiadać o Samarkandzie.

- Wiesz, - mówił, - muszę się przyznać, że gdy nas skierowano znad Wołgi do tamtych okolic, odetchnąłem od razu. Krajobraz takiego Jungi Julu na przykład, to czasem krajobraz podkarpacki. Czy pamiętasz może Biecz, przycupnięty w górach, omszały. Nie znaliśmy naszych miast! Poza tym byli tam ludzie. Być może, że w innych okolicach byli inni, być może, że gdyśmy byli więźniami, zachowali się inaczej, ale teraz, ja przynajmniej, mogę powiedzieć, że ode ...

stanislaw-orda
16 marca 2018 21:22

2     619    6

Dekomunizacja : zapomniany sort

A mówiąc ściślej resort. Resort kultury. A jeszcze bardziej precyzyjnie, chodzi o segment bibliotek publicznych.

Oto ilustracja zdarzenia w dniu dzisiejszym.

Zaszedłem do dużej biblioteki publicznej w mieście stołecznym Warszawie. Ale co znowu, dużej. Największej, albo jednej z dwóch największych.

Anonsuję się do pani siedzącej przed monitorem komputera, że chciałbym zasięgnąć informacji
o kilku autorach względnie tytułach ich publikacji, po czym pytam, czy wygodniej będzie jej wyszukiwać „po nazwisku”, czy raczej „po tytule”. Pani odpowiada, że „po tytule”. No więc podaję pierwszy z szukanych. Nie ma. Podaję następny. Także nie ma. Pomocniczo pani prosi o podanie autora. Mimo to wszystko na nic. Podaję więc kolejny, trzeci ju ...

stanislaw-orda
15 marca 2018 21:34

12     927    7

Pan Twardowski: mit czy fakt

Jeszcze coś z remanentów Oto tekst mojej notki z 2016 r., czyli zamieszczonej w innym miejscu.  

Niektórzy pamiętają fabułę ballady o tytule „Pani Twardowska" napisanej przez Adama Mickiewicza. Dla wielu polskich twórców postać czarnoksiężnika Twardowskiego była symbolem przebiegłości i sprytu polskiego szlachcica, którzy w rozmaity sposób wykorzystywali wątki mickiewiczowskie w swoich utworach. Można tu wymienić nazwiska kompletnie zapomnianych pisarzy, krytyków literackich, dramaturgów i publicystów jak np. Jan Nepomucen Kamiński, Ignacy Kraszewski, Leopold Staff, Lucjan Rydel, Julian Wołoszynowski, Wacław Sieroszewski, by ograniczyć się do kilku bardziej znanych nazwisk (a raczej dzisiaj ...

stanislaw-orda
14 marca 2018 18:08

14     1286    6

Testament Pawła Włodkowica

Oczywiście tym testamentem, rzecz jasna, politycznym jest ostatnie słowo o Zakonie Krzyżackim napisane przez Pawła Włodkowica z Brudzewa na Ziemi Dobrzyńskiej, herbu Dołęga, a zamieszczone w publikacji prof. Karola Górskiego zatytułowanej „Z dziejów walki o pokój i sprawiedliwość międzynarodową” (z podtytułem: Ostatnie słowo Pawła Włodkowica o Zakonie Krzyżackim), wydanej w 1964 r. przez PWN - Oddział w Łodzi.
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=49700

Prof. Karol Górski (1903 – 1988) był historykiem-mediewistą, a w czasach PRL-u kierował Katedrą Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym latach 1959–1963 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii. Jaklo ze b ...

stanislaw-orda
28 lutego 2018 15:24

4     760    8

Żydzi versus Polacy, albo żadnych złudzeń mesdames et messieurs

Ponad pięćdziesiąt lat temu odbyła się dyskusja na temat relacji polsko-żydowskich w trakcie II wojny światowej. Jej przebieg dowodzi tego,  iż kolejne pokolenia są zmuszane  przerabiać ten temat w takim oto celu, że za którymś razem, w momencie gdy już wymrą wszyscy świadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeń, będzie można wprowadzić wersję tychże, której nikt nie będzie w stanie zakwestionować. Jeśli tak uczyni, wówczas odpowie mu się, że przecież nie żył w tamtym czasie, wobec tego na jakiej podstawie może upierać się, co stanowi relacją prawdziwą z tamtych zdarzeń, a co nią nie jest.
Metoda narracji zastępujących prawdę została z powodzeniem  zastosowana wobec społeczności, żyjących poza terenem zorganizowanego ludobójstwa na& ...

stanislaw-orda
24 lutego 2018 12:51

9     1269    4

Czy Kopernik mówił po polsku?

Wstęp

Zapewne każdy, i to nie raz spotkał się z tak postawiona kwestią, a większość jest zapewne przekonana,
że zawiera się w tej kwestii jakiś sensowny dylemat. Otóż nie zawiera się w niej dylemat, a już na pewno nie jest zawarty żaden sensowny. Jeśli nawet Kopernik mówił po polsku, to na pewno nikt z dzisiejszych hipotetycznych obrońców takiej opcji i tak by tej „polszczyzny” nie zrozumiał. Kopernik mówił także po niemiecku, no i, rzecz jasna, po łacinie. Czy posługiwał się jeszcze innymi językami, nie wiem, ale już samo to, aby klasyfikować kogokolwiek wielojęzycznego wg tego w jakich językach potrafi się porozumiewać, jest zajęciem jawnie nonsensownym. Nie to jest najważniejsze. Kopernik związany był z Fromborkiem, a miasto to znajdowało ...

stanislaw-orda
22 lutego 2018 16:20

33     2397    7

Dygresje z krańca świata

Oczywiście nie moje , ale p. Ludwika Kruszelnickiego spisane w lutym 1969 roku, a wydrukowane w numerze 1220 londyńskich Wiadomości 1969 r.).Na „SN” opublikowałem już jedne wspomnienia tegoż Autora:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/buciki-z-prawdziwej-skory

Obecnie prezentowany tekst wydał mi się na tyle interesujący, że również wart publikacji. Oryginalny tekst uzupełniłem kilkoma zaznaczonymi przypisami.

Oto ten tekst

„Mała wysepka Norfolk, leżąca na południowym Oceanie Spokojnym, w odległości ok. 1600 km od wschodniego wybrzeża Australii, głośna była niegdyś na cały świat z kolonii karnej, jaką tam w ostatnich latach XVIII w. założyli Anglicy. Sama wyspa jest piękna i ma klimat Madery, ale w owych czasach głód, pełne nieludzkich s ...

stanislaw-orda
4 lutego 2018 11:08

7     1047    5

Polacy, Żydzi, statystyka i bałagan

Rzecz jasna, przede wszystkim bałagan pojęciowy.

W poprzedniej notce, w której zawarłem próbkę statystyki około holokaustowej, zasygnalizowałem kontekst relacji narodowościowych jaki istniał w II RP do momentu zaboru jej terytorium w 1939 roku przez dwóch, działających w zmowie sąsiadów-najeźdźców, czyli Niemieckiej III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego.

Obecnie postaram się jeszcze dopisać inny aspekt tematu jako rodzaj uzupełnienia.
Mały rocznik statystyczny 1939zawiera dane z Drugiego Powszechnego Spisu w II RP, który został przeprowadzony w 1931 roku i przedstawia dane wg stanu na początek grudnia tego właśnie roku. Opracowywanie danych ww. spisu zostało ukończone po koniec 1938 roku, a przedmiotowa publikacja GUS datowane jest rokiem ...

stanislaw-orda
2 lutego 2018 19:04

21     1517    7

Trochę statystyki okołoholokaustowej

 

Jestem solidnie zdruzgotany stopniem indolencji wynikającym chyba z lenistwa, a już na pewno z ignorancji etatowych pracowników mediów rządowych jak i urzędników MSZ , czyli jakością tzw. odporu wobec nalotu dywanowego propagandy syndykatu holokaustowego, prowadzonego przez z północno- amerykańskie oraz zachodnioeuropejskie skupiska diaspory, nie pomijając także ich wydajnych ekspozytur w III RP. A w ostatnich dniach z włączeniem się do ataku struktur instytucjonalnych państwa Izrael.

Nie rozumiem dlaczego instytucje polskie, które otrzymująspore środki budżetowe na tzw. promocje „interesu polskiego” , nie zdobyły się jak dotychczas na proste i czytelne przedstawienie proporcji ludnościowych II RP tuż przed tym, gdy rozstała r ...

stanislaw-orda
1 lutego 2018 15:04

39     2051    11

Rotmistrz Pilecki

25 maja 1948 r. upłynie siedemdziesiąt lat od dat, gdy w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie kaci z UB i NKWD dokonali egzekucji na Bohaterze Polski Niepodległej i II Wojny Światowej - rotmistrzu Witoldzie Pileckim [1].

Przy okazji dzisiejszej rocznicy, o której huczy w mediach, zamieszczam fragmenty z książki Janusza Krasińskiego pt.: „Na stracenie” [2]

Miejscem fabuły jest jedna z cel w więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie w 1948 roku. Przypisy, których numerację umieściłem w nawiasach kwadratowych […], są mojego autorstwa.

„Bo wiesz, córka Ryszarda to … wspaniała dziewczyna. Niezwykle urodziwa i inteligentna. Niestety, zakochała się w partyjniaku.

- Ooo! – jęknął Szymon.[3]

- Otóż tak. Dla ...

stanislaw-orda
27 stycznia 2018 22:15

4     628    9

 Poprzednia  Strona 2 na 4.    Następna