-

stanislaw-orda : unukalhai (unuk.al.hayah@gmail.com)

Artykuły użytkownika

Wigilia na kresowej stanicy

Jako rodzaj uzupełnienia do notki o dziejach Kudaku wyszperałem tekst, który został opublikowany w grudniu 1968 roku na łamach londyńskich „Wiadomości” (Nr 1186/1187). Jego autorem jest Paweł Zaremba, publicysta i historyk emigracyjny. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Zaremba
Tekst ten posiada moim zdaniem tak wiele uroku, że postanowiłem  jego treść zamieścić. Tym razem nie dodałem żadnych przypisów. No i co istotne, rozmiar tekstu tylko nieco przekracza trzy strony formatu A-4.

Po jesieni mokrej adwent był po grudzie, a na niedzielę, dwie przed Godami wiatr już szedł silny. I to nie od wschodu, tylko od południa, czemu się dziwili rejestrowi w kilkunastu przy chorągwi pana Głowackiego chodzący. Dziwili się i źle z wiatru wr& ...

stanislaw-orda
20 stycznia 2018 20:17

13     883    9

Kudak – kresowe Westerplatte (dokończenie)

 lepiej późno niż wcale

Oto link do części pierwszej:
http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/kudak-kresowe-westerplatte-czesc-1

Jeszcze trochę tła historycznego

Konieczność zbudowania warowni na progu „Dzikich pól” pojawiła się po skutkach buntów kozackich z lat poprzednich, krwawo tłumionych przez wojska hetmanów Mikołaja Potockiego, Stanisława Koniecpolskiego czy książąt Koreckich, a klamka zapadła po wybiciu pierwszej załogi Kudaku, gdy w ramach retorsji Sejm koronny cofnął dotychczasowe przywileje dla „niżowców” (rok 1638 i 1639), spychając wszystkich mieszkańców Zaporoża znajdujących się poza rejestrem, do statusu chłopstwa. Oznaczało to iż utracili oni status ludzi wolnych, a zostali podporządkow ...

stanislaw-orda
17 stycznia 2018 23:35

30     1311    9

Krótkie oświadczenie w sprawie A-temizacji

Bloger A -tem, w tekscie swojej  dzisiejszej notki na "SN" zatytułowanej "Odwołąnie" był łaskaw określić mnie jako "małego szujkę" w związku z moim komentarzem na temat badania przyczyn tzw. katastrofy smoleńskiej pod wczorajszą notką u K. Osiejuka.

Moją odpowiedź  A -tem skasował i jednocześnie  zablokował mi mozliwość komentowania pod  jego notkami.

Wobec powyższego chciałbym oświadczyć, iż w moim przekonaniu bloger A -tem jest dużym szujką, gdyż stara się robić zamęt w tematach oczywistych. Nie będę starał się odgadywać po co to robi, gdyż  powody mogą być rozmaite, problemów zdrowotnych nie wyłączając.

Przekonanie swoje opieram na publicznych opiniach wygłaszanych na forach netowych przez A-t ...

stanislaw-orda
15 stycznia 2018 20:50

26     2396    3

Czy to sprawa światopoglądu?

Współcześni nam barbarzyńscy neopoganie zasiadający w ławach parlamentarnych publicznie twierdzą, iż mordowanie dzieci nienarodzonych to sprawa światopoglądu każdego z osobna. I z tego otóż powodu wprowadzają dyscyplinę głosowania w sprawie przekonań, wedle  owej nomenklatury, światopoglądowych.
Ten elementarny brak logiki prowokuje pytanie, o co tu chodzi?

Z sensowną odpowiedzią jest jednak spory kłopot.

Może zatem tak.

W starożytnej Ziemi Kanaan i w dużej połaci Bliskiego Wschodu oddawano cześć pogańskiemu bożkowi (bałwanowi) znanemu pod imieniem Moloch albo Ba’al. Poza rozmaitymi plemionami zamieszkującymi ten obszar świata, głównie zaś Fenicjanami i Babilończykami, kult taki był praktykowany również w kulturze minojskiej (m ...

stanislaw-orda
11 stycznia 2018 19:16

57     1946    11

Roz pannę, a roz wódkę

Zapytano bacę co by wolał: pannę, wdowę czy rozwódkę. Odpowiedź znajduje się w tytule notki.
Taka dygresja skojarzyła mi się, a propos dzisiejszej odsłony change w rządzie warszawskim, z tej oto przyczyny, że też chyba mało kto spodziewałby się, wskazanego przez bacę, wyboru.

I nie chodzi bynajmniej o to, że roję sobie jakieś zastrzeżenia co do personaliów przedmiotowej zamiany, czy też kierunku dokonywanych zmian organizacyjnych. Przeciwnie, zostałem mile i pozytywnie zaskoczony polityczną roszadą, która kompletnie zdezorientowała tzw. obóz totalnej opozycji, czyli mówiąc mniej dyplomatycznie, kadrowych partii zagranicy wspomaganych przez jawne struktury o charakterze „piątej kolumny”. Choćby tylko
z tego jednego względu mam pow ...

stanislaw-orda
9 stycznia 2018 23:00

42     1184    7

Korony króla

Przed dokończeniem notki o Kudaku wrzucam coś ze swojego archiwum
(poniżej wyjaśnienie dlaczego). 

Tekst, który zamieściłem dwa lata temu na blogu w s24 nabrał dziwnej aktualności z racji sprawy omawianego na „SN” serialu zatytułowanego „Korona królów”. Może zatem stanowić ciekawy przyczynek do kwestii, ile z faktów zawartych w treści notki znajdzie miejsce w fabule wspomnianego serialu. Rzecz jasna, ja nie mam zamiaru tego sprawdzać czy też weryfikować, ale może ktoś inny zada sobie trochę fatygi.

Oficyna wydawnicza RYTM wydała w 2013 roku reedycję książki Adolfa Nowaczyńskiego pt: „Tylko dla kobiet”, której pierwsze wydanie było edytowane przez Towarzystwo Wydawnicze „RÓJ” ...

stanislaw-orda
2 stycznia 2018 13:32

11     1510    7

Kudak - kresowe Westerplatte (część 1)

Już coraz mniej ludzi kojarzy o czym mówią słowa pieśni, która była śpiewana przy wieczornych ogniskach, bo i tytuł jej jest coraz mniej adekwatny do takich właśnie okoliczności. Współczesnym obywatelom środkowo-wschodniego kawałka zjednoczonej Europy ognisko kojarzy się prawie wyłącznie z podlewanym piwem, tudzież rozmaitymi produktami Polmosu, grillem. Nie uczęszczam na tego rodzaju imprezy, zatem nie wiem co się przy tych okazjach zdarza śpiewać, ale nie podejrzewam, by w aktualnym repertuarze pojawiała się wzmiankowana pieśń.

Tekst utworu „Płonie ognisko i szumią knieje” napisał w listopadzie 1918 roku, czyli w dniach odzyskiwania niepodległości przez Polskę, ówczesny komendant Hufca Harcerzy w Tarnowie - druh Jerzy Braun. Po raz pierwszy ...

stanislaw-orda
20 października 2017 12:00

49     1311    13

Buciki z prawdziwej skóry

Znowu sięgnąłem do własnego archiwum i przedstawiam jeden z tekstów Autora nieznanego w powojennej Polsce. Autor ten był wybitnym polskim publicystą emigracyjnym (notka o Autorze - appendix). Ludwik Kruszelnicki to jedna z licznych pereł inteligencji polskiej niszczonej w trakcie okupacji wojennej oraz powojennej brutalnej sowietyzacji, których prace (i losy) zostały zadeptane w prochu i pyle ideologicznej walki i taktyki zamilczania, a w konsekwencji zapomnienia.  Nie ma już sposobu, aby  odrobić lub skompensować straty z tego tytułu, przede wszystkim w wymiarze samoświadomości społecznej.

Tekst pt.: „Makówka”. ukazał się po raz pierwszy w 1966 r. w wydaniu londyńskich „Wiadomości” (nr 1081/1082 z 18 – 25 grudnia 196 ...

stanislaw-orda
13 października 2017 17:12

13     907    14

Człowiek - dywizja

Zmarły w 2001 r. w Monachium Tadeusz Chciuk-Celt (Marek Celt), mgr praw 1939 - Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie ; cichociemny, kurier ZWZ, redaktor i zastępca dyrektora Sekcji Polskiej RWE, ostatni prezes PSL na Uchodźstwie, autor wspomnień wojennych. Brat pisarza Andrzeja Chciuka napisał wspomnienie o Jerzym Szajnowiczu-Iwanowie , polskim i greckim bohaterze wojennym.

Wspomnienie o ww. bohaterze zostało opublikowane w londyńskich „Wiadomościach” w 1968 r.
( Nr 1161/1162 z 30.06. – 07.07.). pt.: „Człowiek-dywizja. Jerzy Szajnowicz-Iwanow”.

Zamieszczam obszerny fragment tego tekstu, gdyż postać Jerzego Szajnowicza warta jest przypominania.

===============================================================

(...)

KAIR, MAJ ROKU 194 ...

stanislaw-orda
9 października 2017 22:12

24     974    12

Maria Antonina Boniecka

Przedstawiam fragment wspomnienia Marii Antoniny Bonieckiej, polskiej publicystki i redaktorki, która została zmuszona przez rządzących po wojnie komunistów do emigracji (1965 r.) , dopiero po uprzednim zniszczeniu w PRL-u Jej kariery zawodowej oraz odebraniu dobrego imienia, domu i zdrowia. Cały tekst nosi tytuł „Dlaczego nie należałam do Partii?”, i został napisany w 1967 r., w Sydney, a wydrukowany w Nr 1147, z 24.03.1968 r. „Wiadomości” (londyńskich), zaś fragment stanowi, mniej więcej, 50 procent objętości ww. całości.

Więcej o Autorce:

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2010/03/17/maria-antonina-boniecka/

Na portalu „Szkoła Nawigatorów” prezentowałem już jeden tekst ww. Autorki - link:

http://stanislaw-orda.sz ...

stanislaw-orda
7 października 2017 00:39

37     2247    9

Polowania na czarownice (część 3 - ostatnia)

dokończenie

Uwarunkowania społeczne i ideowe polowań na czarownice

Wydaje się, iż najbardziej interesujący aspekt „przestępstwa imaginacyjnego”, jakim bez wątpienia były domniemane pakty czarownic z Diabłem, stanowią oskarżenia o popełnienie tego rodzaju przestępstwa, które kierowano wobec osób najzupełniej niewinnych. Dlaczego osoby uważane za czarownice były podejrzewane i oskarżane o popełnianie przestępstw przez sąsiadów czy członków rodziny? Jest to fenomen podobny do oskarżeń w procesach politycznych w znacznie bardziej współczesnych nam czasach.

Na pewno jednym z ważnych powodów była potrzeba zracjonalizowania nieszczęść i przeciwności losu, jakie dotyczyły warunków doczesnego bytowania ogromnej większości ż ...

stanislaw-orda
1 października 2017 11:00

5     448    4

Polowania na czarownice (część 2)

kontynuacja

Rozmiar polowań na czarownice

W odniesieniu do konkretnych wielkości ilustrujących to zagadnienie należy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii.

Po pierwsze, możemy brać pod uwagę tylko liczby odnoszące się do osób, którym postawiono sądownie zarzuty oraz dotyczył ich jakiś rodzaj orzeczonej kary. Liczba ta nie jest równoważna ilości osób, które zostały oskarżone lub nawet aresztowane.

Po drugie przedstawiane szacunki oparte są o zachowane do naszych czasów protokóły sądowe, przy czym wiele zapisów sądowych uległo zniszczeniu, a ponadto część procesów nie była oficjalnie zaprotokółowana. W mniejszej mierze dotyczy to ilości osób na których dokonano egzekucji. Tym samym, dokładn ...

stanislaw-orda
1 października 2017 10:52

0     351    3

Polowania na czarownice (część 1)

 Na  portalu "SN"  to już ostatnia prezentacja tekstu wydobytego z mojego archium, czyli spośród tych notek, które były już wcześniej  zaprezentowane w innym netowym miejscu. Tekst ten to jakby okręt flagowy mojej forumowej aktywności,  wymagał bowiem najwięcej wkładu pracy jak też  starania, aby ujęcie  tematu było jak najbardziej  kompleksowe.   Przedstawiam  tekst  w  trzech częściach ze względu na jego obszerność.

Kolejne (ewentualnie) teksty będą miały charakter premierowy, podobnie jak w przypadku wcześniej zamieszczonych  notek o Pancerniku "Potiomkinie"  oraz o kozaku Jermaku.

Epoka

Średniowiecze, ...

stanislaw-orda
1 października 2017 10:45

0     640    2

Czarnobyl. Początek i koniec

Tekst  przed dwóch i pół roku, aczkolwiek poddałem go  nieduzej moderacji. A to oznacza remanentów ciąg dalszy.

W pierwszej części opowiadania będzie mowa o kolejach losu Czarnobyla w trakcie minionych wieków, gdyż jestem przekonany, że nie jest to wiedza szerzej znana. Oczywiście, kwestia, czy komuś do czegoś jest taka wiedza potrzebna, lepiej niech pozostanie w sferze złudzeń (moich). A były to przecież ziemie, na które zanieśli cywilizację i kulturę osadnicy i urzędnicy królewscy pozostający w służbie polskiej Korony. Przez długie lata właścicielami Czarnobyla były rody ziemiańskie (w tym magnackie), aż do czasów po upadku Powstania Listopadowego w 1831 r., a zwłaszcza upadku Powstania Stycznioweg ...

stanislaw-orda
29 września 2017 22:43

7     1837    5

Wahadłowiec z końskim zadem

Dlaczego w USA rozstaw szyn kolejowych wynosi 4 stopy i osiem i pół cala (1,435 metra)? I dlaczego nieomal tyle samo wynosi średnica silników używanych do wynoszenia wahadłowców na orbitę wokółziemską?

Brytyjscy emigranci budujący trasy kolei żelaznych od Atlantyku po Pacyfik przywieźli ten wymiar ze sobą, gdyż taki obowiązywał w Albionie. Wszystko fajnie, ale dlaczego w Anglii rozstaw szyn, najpierw tramwajowych (do tramwajów konnych) wynosił właśnie tyle? Abo właśnie tyle, gdyż budowniczowie linii tramwajowych używali tych samych szablonów, jak i narzędzi, jakie były używane do budowy wozów ciężarowych, które posiadały rzeczoną długość osi. No, ale istniał chyba jakiś powód dla którego wozy do przewożenia towar& ...

stanislaw-orda
28 września 2017 07:51

16     2379    7

Wojna i Całun

Tekst niniejszy  nie traktuje o całości losów Całunu Turyńskiego, poczynając od Grobu Pańskiego nieopodal Golgoty, poprzez Edessę, Konstantynopol, Ateny, Langwedocję, Szampanię aż do Sabaudii i Piemontu. Opisuje natomiast podjęte działania w związku z wybuchem II wojny światowej. w wyniku których udało się ocalić od zniszczenia płótno grobowe Jezusa Chrystusa.

Rozpoczęcie przez Niemcy kampanii wojennej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 r., a także fakt formalnego przystąpieniu do wojny z Niemcami przez Francję i Anglię, zapaliło lampki ostrzegawcze wśród opiekunów Całunu, gdyż Włochy, jako państwo Osi, były zobligowane do tego aby walczyć po stronie Niemiec. A Turyn był jednym z największych ośrodków przemysłowych we Włoszech (zakłady F ...

stanislaw-orda
26 września 2017 23:10

3     2348    7

Hetman Czarniecki i morze

W ramach tematyki poważniejszej od politycznej bieżączki zająłem się onegdaj zwrotką, znanej niektórym pieśni, o  treści jak  poniżej:

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze

Tak brzmi tekst czwartej zwrotki pieśni legionów polskich we Włoszech, napisanej w samej końcówce XVIII stulecia przez Józefa Rufina Wybickiego, herbu Rogala, wysokiej rangi dworzanina i polityka w służbie róznych władców, jak najbardziej masona, a w ostatnich piętnastu latach życia pensjonera ze szkatuły cesarza rzymsko-niemieckiego Franciszka II Habsburga (6 000 franków pensji rocznej).

Natomiast w ósmej zwrotce ww. pieśni także znajduje się odniesienie do powrotu zza ...

stanislaw-orda
25 września 2017 16:09

7     1905    9

Guadelupe - pierwsze objawienie maryjne

Tekst ten w swoim debiucie netowym sprzed ośmiu laty zatytułowany był „Morenita”
(hiszp. Czarnulka).

W dniu 22 kwietnia Roku Pańskiego 1519 w kalendarzu świąt chrześcijańskich wypadał Wielki Piątek, poprzedzający święta Zmartwychwstania Pańskiego. W tym właśnie dniu Hernán Cortés, płynący statkiem noszącym nazwę „Santa Maria de la Concepcion” (Niepokalane Poczęcie Maryi), którego główny żagiel przyozdobiony był wizerunkiem krzyża o charakterystycznym kształcie, przybił do wybrzeża kontynentu amerykańskiego (w dzisiejszym Meksyku). Okrętowi flagowemu Corteza towarzyszyły trzy karawele i sześć brygantyn. Przewoziły one 530 młodych w większości mężczyzn, pochodzących głównie z Hiszpanii, Genui, Neapolu, Portugalii i Francji. ...

stanislaw-orda
23 września 2017 17:19

10     946    14

Lanie wody

Dzisiaj krócej i z zupełnie innej beczki

 

W 1997 roku uczeń gimnazjum (middle school) w amerykańskiej mieścinie Eagle Rock, w stanie Idaho, zbierał podpisy pod petycją domagająca się zakazu używania monotlenku diwodoru, a jako uzasadnienie podawał, iż ta bezwonna i bezbarwna substancja posiada, między innymi, następujące właściwości:

- jest głównym składnikiem kwaśnych deszczów;

- jest w stanie rozpuścić każdą substancję, z którą się zetknie;

- przypadkowe wciągnięcie jej do płuc zazwyczaj powoduje śmierć;

- może spowodować poważne oparzenia w stanie gazowym.

Na 50 osób, którym pokazał uzasadnienie, 43 podpisały się pod petycją mającą za cel wyeliminowanie inkryminowanej substancji ze środowiska, 6 osób ni ...

stanislaw-orda
21 września 2017 14:26

17     3460    12

Gdzie zapodziała się Atlantyda?

Na początek info i wyjaśnienie.

Otóż oprócz obecnego pozostały do wznowienia jeszcze dwa  teksty z moich poprzednich wcieleń blogowych.

Jednym z powodów ich zamieszczania jest spostrzeżenie, iż do tekstów napisanych kilka lat temu nikt nie zagląda, Drugi wynika z tego, że te z nich, które wymagały sporo pracy, a uważam z rozmaitych powodów za wartościowe i nie zdezaktualizowane, chciałbym pokazać w nowym miejscu z myślą o tych Czytelnikach, którzy ich wcześniej nie znali. Powód trzeci jest prozaiczny , bo jeszcze nie skończyłem  redagowania nowych tekstów.

Czyli jeszcze na razie kolejna "pomostówka."

Oto ona:

Pod koniec lat 60-tych XIX stulecia konsorcjum br ...

stanislaw-orda
19 września 2017 20:21

19     4114    16

 Poprzednia  Strona 2 na 3.    Następna